ስራሕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮ ክጠናኽሩ ኣለዎም…

መቐለ ሓምለ 10/2009(ድወት)ፍርያትን መፍረያይነትን ዓውዲ ሕርሻ ንምዕባይ ዘኽእሉ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ይግባእ ኢሉ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮምዩኒኬሽን መንግስቲ።

ኣብዚ ክረምቲ ዝተፈላለዩ ኽፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ኸባቢኦም ውፅኢታዊ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ከካይዱ’ውን ፀዊዑ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ኸባብታት ሃገርና ዝርከቡ ነበርቲ ከተማ፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ኣባላት ምክልኻል ሰራዊትን መናእሰይን ኣብ ተኸላ ፈልሲ፣ ምክልኻል ሓደጋ ውሑጅን ባልዕ ሓሰኻ ባርኖስን ዝኣምሰሉ ስራሕቲ ዝህብዎ ኣገልግሎ ሰናይ ፍቓድ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከምዝግባእ’ውን ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ኮምዩኒኬሽን መንግስቲ ኣመልኪቱ።

እዞም ምንቅስቓሳት ፍርያትን መፍረያይነትን ክዓቢ ብምግባር ሃገርና ዝሓዘቶ ጉዕዞ ሕዳሰ ኣብ ምዕዋትን ምቅልጣፍን ናይ ባዕሎም ግደ ኣለዎም ክብል ገሊፁ።

ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ 15ዓመታት ኣብ ንኡሽቶ ተሓራሳይ መሬት ዝተኻየዱ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻ ብማእኸላይ 9ሚኢታዊ ዕብየት ብምምዝጋብ እቲ ዓውዲ ኣብ ሓፈሻዊ ምጣነ ሃብታዊ ዕብየት እዛ ሃገር ዝነበሮ እጃም ተጠናኺሩ ክቕፅል ከምዝሓገዘ’ውን ሓቢሩ። (ዋልታ)