ተምሃሮ ኣብቶም ፓርክታት ክወፍሩ ምድላው ይግበር ኣሎ…

መቐለ ሓምለ 10/2009(ድወት)ኣብ ሃገርና ይህነፁ ዘለው ፓርክታት ኢንዳስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ዝፈጥርዎ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ተመረቕቲ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ክጥቀምሉ ንምግባር ምድላው ይውግን ከምዘሎ ሚኒስቴር ትምህርቲ ኣፍሊጡ።

ኣብ ሃገርና ዘለው ኢንዳስትርታት ዝደልይዎ ሓይሊ ሰብ ንምምላእ ፕሮግራማት ተቐሪፆም ተምሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብቕዓት ክእለት፣ ፍልጠትን ኣራአእያን ክህልዎም እቲ ሚኒስቴር ትኹረት ገይሩ ይሰርሕ ከምዘሎ ድማ ኣመልኪቱ።

ክእለት ምህዞ ስራሕ ተምሃሮ ንምዕባይ ትምህርቲ ፈጠራ ስራሕ (ኢንተርፕረነርሺፕ) ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብምሃብ ስራሕ ፈጠርቲ ክኾኑንን ልምዲ ዝለዋወጥሉን ኩነታት ክመቻቸው ከምዝፀንሐ ሓቢሩ።

ተመረቕቲ ዓርሶም ንስራሕ ድልው ክገብሩ ኣለዎም ዝበሉ ሚኒስትር ዲኤታ ዓውዲ ትምህርቲ ላዕለዎት ትካላት እቲ ሚኒስቴር ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ተመረቕቲ ስራሕ ዘኽብርን ካብ ተፀባይነት ዝወፀን መንፈስ ብምፍጣር ንስራሕ ድሉዋት ክኾኑ ከምዘለዎም ኣገንዚቦም።

ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ ይህነፁ ዘለው ፓርክታት ኢንዳስትሪ ማኑፋክቸሪንግ ብዝለዓለ ደረጃ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ዝደልይሉ ግዘ ስለዝኾነ ተመረቕቲ ተምሃሮ እቲ ዝፍጠር ዕድል ስራሕ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ክጥቀምሉ ኣተሓሳሲቦም።