ኢዛና ሜሊ ፈተነ ምፍራይ ጀሚሩ

መቐለ ሓምለ 04/2009(ድወት)ብልዕሊ 650ሚሊዮን ቅርሺ ወፃኢ ዝተጣየሸ ፕሮጀክት ምፍራይ ልምዓት መዓድን ኢዛና ሜሊ ፈተነ ምፍራይ ጀሚሩ።

እቲ ፋብሪካ በብዓመቱ 80ሚሊዮን ዶላር ሸርፊ ወፃኢ ከምዘርክብ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።

ኣብ እዋን ፈተነ ምፍራይ ምህርቲ ወርቂ 2.06ኪሎ ግራም ዘፍረየ ኾይኑ ብሙሉእ ዓቕሙ ናብ ምፍራይ እንትኣቱ በብመዓልቱ 4.5ኪሎ ግራም ወርቂ ከምዘፍሪ ተገሊፁ።

እቲ ፋብሪካ ዓለምለኻዊ ደረጅኡ ዝሓለወ ኾይኑ ካብ ልሑም ሓመድ ክሳብ ከውሒ ዝጥሕን’ዩ።

እቲ ከባቢ ብርክት ብዝበሉ መዓድናት ዝማዕበለን 4ተ ዓይነታት መዓድን ዘለዎም አእማን ብበዝሒ ዝርከብሉን’ዩ።

እዚ ፋብሪካ መፍረዪ ወርቂ ብብርኪ ሃገር ካልኣይ ኣብ ክልልና ድማ ፈላማይ ከምዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ አሎ።