ሰብ ሃፍቲ ኣብ ትግራይ ሃብቶም ከውፍሩ መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ

መቐለ ሓምለ 03/2009(ድወት) ዓውደ ኢንቨስትመንት ንምዕባይ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይስርሑ ብምህላዮም ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ትግራይ ሃብቶም ከውፍሩ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ኣምባሳደር አዲስ ኣለም ባሌማ ፀዊዖም።

ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ዓለምለኸ ዕዳጋ ዝጠልቦም ኣልባሳትን ዓለባን ዘፍርዩ ሰብ ሀፍቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተቐቢሉ ናብ ምፍራይ ክኣቱ ትማሊ ብዕሊ ተመሪቑ።

ብብርኪ ዓለም ዝህሉ ቑጠባዊ ተወዳዳርነት ንምርግጋፅ ኣብ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ፍሉይ ማእኸል መዕበዪ ክእለት ብምጥያሽ ነቲ ኢንዳስትሪ ዝምጥኑ ስራሕቲ ከምዝስርሑ ዝገለፁ ኣምባዳሰር አዲስኣለም ባሌማ ትግራይ ዘለዋ ድሌትን ምችውነት ኢንቨስትመንትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ሃብቶም ከውፍሩ ፀዊዖም።

ህንፀት እቲ ፓርክ ኢንዳስትሪ ቑጠባዊ ተጠቃምነቱ ብምዕባይ ክእለት ክረኽብ ከምዝሓገዞ ዝገለፁ መናእሰይ ዮውሃንስን ገብረ ድማ መናእሰይ ስደት ካብ ምምዕዳው ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ዝልወጠሉ ዕድል ከምዘሎ ንምርኣይ ዝሕግዝ’ዩ ኢሉ።
መንእሰይ ሰለማዊት ሃፍቱ ብወገና እቲ ፓርክ ኢንዳስትሪ ተሃኒፁ ንምረቓ ምብቅዑ ከምዘሐጎሳ ብምግላፅ መግለፂ ትክክለኛ አንፈት ለውጢ እዛ ሃገር ምዃኑ ዘመላኽት’ዩ ክትብል ገሊፃ።
ኣብ ስነ ስርዓተ እቲ ፓርክ ኢንዳስትሪ ዝተረኸቡ ኣካቢ ቦርድ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዳስትሪ ዶክተር ኣርከበ ዕቑባይ’ውን ኣብቶም ዝቅፅሉ 10ዓመታት ቑጠባ እዛ ሃገር ካብ መሰረቱ ንምልዋጥ ኢትዮጵያ ንልምዓት ፓርክታት ኢንዳስትሪ ዝሃበቶ ትኹረት ሓደ መሳርሒ ምዃኑ አብሪሆም።

ትግራይ ደማ ንስራሕን ለውጥን ድልው ዝኾነ ህዝብን ሓይሊ ሰብን ዘለዋ ክልል ብምዃና ሰብ ሃፍቲ መዋእሎም ብምውፋር ተጠቀምቲ ክኾኑ ከምዝኽእሉ ገሊፆም።

ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ብሙሉእ ዓቕሙ ናብ ምፍራይ እንትሰጋገር ን20ሽሕ ሰባት ዕድል ስራሕ ክፈጥር ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር።