ሊቃውንቲ ጀርመን ሓይሊ ዘመንጩ ክዳን ይምህዙ ኣለው

መቐለ ጥሪ 16/2009(ድወት)ሓይሊ ዘመንጭዩ ኽዳውንቲ ቅድሚ 2023 ንዕዳጋ ቅሩባት ክኾኑ’ዮም።

ሊቃውንቲ ሳይንስ ጀርመን እንትትጓዓዝ ሙቐት ዘመንጩ ክዳን ይምህዙ ኣለው።
ኣብ ምህዞኦም ሓይሊ ክእክቡ ዝኽእሉ ማተርያላት ከምዝተጠቐሙ ቴክኖሎጂስት ኤሌክትሮኒክስ ሮበርት ሃን ገሊፆም ዝበለ ዩሮ ኒውስ እግሪ እንትንቀሳቐስ ሓይሊ ክፈጥሩ ተገይሩ ከምዝተመሃዘ ድማ ሓቢሩ።

ኣብዚ ዙርያ ክልተ ጠቐምቲ ነጥብታት ንዝቲ ኣለና ይብሉ እዞም ልሂቃን። ብኡሽቶ ሓይልን ትሑት ዋሕዝን ኤሌክትሪክ ክህሉ ብምግባር ንክልቲኡ ዝሰማማዕን ሓይሊ ንምእካብ ዘኽእልን ቴክኖሎጂ ክህልዎ ከምዝተገበረ ይግለፅ።
ብምዃሙ ድማ ልሂቃን ፕሮጀክት መፅናዕቲ ሕብረት ኣውሮፓ ናብቲ ዓለባ ብቐሊሉ ክግጠም ዝኽእል ቀጢንን ነዊሕ ዕድመ ዘለዎምን ባትርታት ምሂዞም ኣለው።
ተመራመርቲ ብቐሊሉ ኣብ ውሽጡ ጨረራት ክእክብ ዝኽእል ባትርታት’ውን ፈጢሮም ኣለው።

ካብዚ ብዝሰገረ ብቐሊሉ ኣብቲ ዓለባ እንትግጠሙ ጨረራት ክሕዙ ዝኽእሉ ክፍልታት ማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ ክህልዎ ንምግባር ይሰርሑ ከምዘለው’ዮም ዝገልፁ እቶም ተመራመርቲ።

እዚ ምህዞ ካብ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ዘይዛይድ ግዘ ንዕዳጋ ከምዘቕርብዎ እቶም ሳይንቲስታት ይገልፁ።
ዩሮ ኒውስ