ኣብ ብሪታንያ ምልላይ ኣልኮል ጠጠው ክብል ይግባእ ተባሂሉ…

መቐለ ጥሪ 03//2009(ድወት) ኣብ ብሪታንያ ዝካየድ ምልላይ ኣልኮል መስተ ጠጠው ክብል ከምዝግብኦ ኪኢላታት ጥዕና እንግሊዝ ኣተሓሳሲቦም።

እዞም ኪኢላታት ነዚ ዝገለፁ ሓዱሽ ዝተኻየደ ሓዱሽ መፅናዕቲ ስዒቡ ምልላይ ኣልኮል መስተ ንመናእሰይ ንክጥቀሙ የተባብዕ’ዩ ዝብል ውፅኢት ስዒቡ እዩ።

ትካላት መፍረይቲ ኣልኮል ዝጥቀምዎ ሜላ ምልላይ ንመስተ ዘቃልዕን ህፃናት’ውን ኣብ ግምት ዘየእተወ ከምዝኾነ ኣመላኸቲ እዩ።

ኣብ ዕዳጋ ዝካየድ ምልላይ ኣልኮል ዓርስኻ ብምዕቃብ ጥራሕ ምክልኻል ስለዘይከኣል መንግስቲ ብሪታንያ ነዞም ምልላያት ማዕቐብ ክገብር ይግባእ ኢሎም።

ኣብ ምልላይ ኣልኮል ዘሎ ትሕዝቶን መልእኽትን ህፃናት ብቐሊሉ ንመስተ ኣልኮል ክቃልዑን ቐልጢፎም ኣብትሑት ዕድመ ምስታይ ክጅምሩ ዝገብር እዩ።

መንግስቲ ንጥዕና ዜጋታት ውሕስና ወሲዱ ነዚ ምልላይ ኣልኮል ማዕቐብ ክገብር እቶም ኪኢላታት ጥዕና ኣተሓሳሲቦም።