ተጠቃምነት መናእሰይ ትኹረት ክግበረሉ ይግባእ-ኣባላት ቤት ምኽሪ ወረዳ ቓፍታ ሑመራ…

መቐለ 18 ለካቲት 2012(ድወት) ኣብ መብዛሕትኤን ጣብያታት ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ኣብ ተጠቃምነት መናእሰይ ብመንፈስ ናተይነት ክስረሐሉ ከምዝግባእ ኣባላት ቤት ምኽሪ እታ ወረዳ ኣተሓሳሲቦም፡፡

እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ነዚ ዘተሓሳሰቡ 4ይ ዘመን መበል 26 ስሩዕ ጉባኤኦም ኣብ ዘሳለጠሉ እዋን ኮይኑ ፤ ኣፈፃፅማ ስራሕቲ መደባት 6ተ ኣዋርሕ ብመልክዕ ፀብፃብ ቀሪቡ ብስፍሓት ተዘትይሉ እዩ፡፡

ኣብታ ወረዳ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዓበይቲ ፀገማት ከም ዘለዉን ብፍላይ ኣብ መስተ ማይ ኣብ መብዛሕትኤን ጣብያታት እታ ወረዳ ተመሳሳሊ ፀገማት ስለዘሎ ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ ሂቦም ክሰርሕሉ ከምዝግባእ ደማ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣመልኪቶም፡፡

እቲ ቤት ምክሪ ኣፈፃፅማ መደባት ስራሕቲ ሕሉፋት 6ተ ኣዋርሕ ብዕሙቀት ከምዝገምገመ ዝሓበሩ ኣፈ ጉባኤ እቲ ቤት ምክሪ ኣይተ ሰጠይ ፀሃየ ፤ ዝኮነ ይኩን ነገር ብዘይሰላም ክስራሕ ስለዘይክእል ከምቲ ብመናእሰይ ሰላም ከባቢካ ምሕላው ዘለዉ ዓበይቲ ጅማሮታት ኩሉ ሕብረተሰብ ጠመተ ሂቡ ክሰርሓሉ ከምዝግባእ ኣገንዚቦም፡፡