ኣብ ረቒቕ ኣዋጅ ኤክሳይዝ ታክሲ መማሓየሺ ሓሳብ ቀሪቡ

መቐለ ጥሪ 12/2011(ድወት)ኣብ ረቒቕ ኣዋጅ ኤክሳይዝ ታክሲ መማሓየሺ ሓሳብ ከምዝቐረበ ተሓቢሩ።

እቲ ረቒቕ ኣዋጅ ብዛዕባ ተሽከርከርቲ ሽጋራን ዝተዓሸጉ ምህርታት ማይን ንዝምልከት መማሓየሺ ሓሳብ ከምዝቐረበ ድኤታ ሚኒስትር ገንዘብ ዶክተር እዮብ ተካልኝ ገሊፆም።

ዋጋ ሕደሽቲ ተሽከርከርቲ ትሑት ብምግባር ሰባት ሓደሽቲ ተሽከርከርቲ ናይ ምዕዳግ ድሌት ክህልዎም ኣብተን ሓደሽቲ መኻይን ዝነበረ ኤክሳይዝ ታክሲ ናብ 5ሚኢታዊ ክወርድ ሓሳብ ከምዝቐረ ድማ ኣፍሊጦም።

እቲ ረቒቕ ሓሳብ ካብ ዘይምርዳእ መንግስቲ ካብ ተሽከርከርቲ ዝለዓለ ግብሪ ንምእካብ ከምዝደለየ ተገይሩ ይውረ ከምዝነበረ ዝገለፁ ዶክተር እዮብ ናብ ሃገር ዝኣትው ተሽከርከርቲ ብማእኸላይ ካብ ሰሙን ክሳብ 10 ዓመት ዝተገንሐን ዝኣረጋን ከምዝኾና፣ እቲ ኲናት እዛ ሃገር መአከቢ ዝኣረጋ ተሽከርከርቲ ንከይትኸውንን ድሕሪ ሕዚ ዝኣረጋ መኻይን ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዓዲ ከይኣትዋ በሪ ዝኸፍት ከምዝኾነን ድማ’ዩ ተገሊፁ ዘሎ።

ኣብ ዝተዓደጉ ምህርታት ማይ ተነቢሩ ዝነበረ ቁፅሪ 15 ሚኢታዊ ናብ 10 ሚኢታዊ ክንኪ ከምዝተሓሰበን ኩነታት እናተርኣየ ክስተኻኸል ክንክን ክውስኽን’ውን ከምዝኽእል ኣረዲኦም።

ኣብ ምህርታት ኣልኮልን ሽጋራን ዝተነበረ ኤክሳይ ቀረፅ ምስ ዘብፅሕዎ ማሕበራዊ ቅልውላው ኣንፃር ፍትሓዊ ከምዝኾነን እቲ ዝተነበረ ቀረፅ’ውን ውሕድ ምዃኑን’ዩ ተሓቢሩ ዘሎ።

ካብ ወፃኢ ኣብ ዝኣትው ምህርታት ጨው፣ሽኮርን ዘይትን ዝተገበረ ሓድሽ ቀረፅ ከምዘይለ ድማ ዶክተር እዮብ ኣዘኻኺሮም’ዮም።