ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ምድላዋት ይውገን ኣሎ ተባሂሉ……

መቐለ 07 መስከረም 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዕውት ንምግባር ዘኽእል ዝተማለኣ ምድላው ይሳለጥ ከምዘሎ መምርሒ ጉዳያት ማሕበራዊ እቲ ዞባ ኣፍሊጡ።

ሓላፊ ኣቲ መምርሒ ኣይተ ኣብርሃ ደሳለው ከምዝሓበርዎ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር እዚ ዓመት ዕውት ንምግባር ምዝገባ ተምሃሮ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ንምዝዛም ኩሉ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ስራሕ ኣናተሰረሐ እንትኾን ጎኒ ጎኒ እቲ ምዝገባ ድማ ወፍሪ ፅሬት ኣብያተ ትምህርቲ ከም ኡ ኣውን ናውቲ ትምህርቲ ድልው እናተገበሩ እዮም።

ካብ ዕለት 12 መስከረም ጀሚሩ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምጅማር ዘኽእል ምድላው ዝተዛዘመ ኾይኑ ካብ ዕለት 24 መከረም ድማ ምዝገባ ተምሃሮ ኣጠቓሊልካ ብምሉእ ዓቕሚ ናብ ምምሃር ምስትምሃር ድማ ምስ መማህራን ኣካላት ኣመራርሓ ትምህርትን ወለዲ ተምሃሮን ምርድዳእ ከምዝተገበረ እቶም ሓላፊ ኣገንዚቦም።

ኣብ ከይዲ ምቁራፅን ምቁርራፅን ትምህርቲ ንከየጋጥም ድማ ኣብዚ ሐዚ እዋን ይካየድ ኣብ ዘሎ መድረኻት ኣብ ምትእምማን ዝተመስረተ ምርድዳእ ይግበር ከምዘሎ እቶም ሓላፊ ኣረጋጊፆም።