ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ዘተ ማሕበረሰብ ተኻይዱ…

መቐለ 06 መስከረም 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ጣብያ ማይ ፀዶ ኣብ ምሕደራ መሬት ትኹረት ዝገበረ ዘተ ማሕበረሰብ ተሳሊጡ።

ኣብቲ ዘተ ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዝተውፃእፅኡ ኣካላት ዝተሳተፉ ኮይኖም ብፍላይ እኹል ዘተ ከይተገበረሉ ዝፀደቐ ፕላን ብርክት ዝበሉ ፀገማት ከምዘለውዎ ተገሊፁ።

ኣብቲ ህዝባዊ ዘተ ንሕቶታት ቅልጡፍ ምላሽ ዘይምሃብ፣ ኣብ ኩሎም መሓውራት ዘሎ ፀገማት ኣወሃህባ ኣገልግሎትን ካልኦት ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳርን እውን ተላዒሎም እዮም።

ንቤት ማዛጋጃ ከተማ መቐለ ወኪሎም ኣብቲ ዘተ ማሕበረሰብ ዝተረኸቡ መተሓባበሪ ፕላን ከተማ ኣይተ ሃይለ ፍስሃ እቶም ሕቶታት ግቡኣት ምዃኖም ብምግላፅ እቲ ፕላን ምስ ህዝቢ ብቐፃልነት ብምርድዳእ ተግባራዊ ከምዝግበር ገሊፆም።

ምክትል ኣመሓዳሪት ክፍለ ከተማ ኵሓ ወ/ሮ ፀሃይነሽ ገብረመስቀል ብግደአን ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ስልጣን ዝርከቡ ኣካላት ዘርኣይዎ ድኽመት ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ዝኾኑ ሕቶታት እናፈጠሩ ምምፅኦም ብምግላፅ ብፍላይ ምስ ፕላን ተተሓሒዞም ዝተልዓሉ ሕቶታት ግቡእ መፅናዕቲ ክግበረሎም ምዃኑ ኣረጋጊፀን።

እቶም ፀገማት ብቅልጡፍ ንምፍታሕ ኩሉ ማሕበረሰብ ዝካኣሎ ከበርክት ድማ ፃውዒት ቀሪቡ ኣሎ።