ኣብ ሓዱሽ ዓመት 2012 ከተማታት ምቹዋትን ስሓብትን ንምግባር ክሰርሕ እየ ኢሉ ሚኒስቴር ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን…

መቐለ 06 ጳጉሜን 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኣብ ሓዱሽ ዓመት 2012ዓ.ም ከተማታት ምቹዋት ንምንባር ዝስማዕምዓ ንምግባር ዝወፁ ደንብታትን ሕግታትን ተግባራዊ ከምዝገብር ሚኒስቴር ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ገሊፁ።

ሚኒስትር ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ኢንጅነር ኣይሻ መሓመድ ከምዝበልኦ ክሳብ ሕዚ እቲ ሚኒሰቴር ዘውፅኦምን ዝቕረፆምን ስርዓት ኣሰራርሓን ሕግታትን ዘይፍለጡን እቲ ፈፃሚ ሰብ ጥራሕ ሓቢኡ ዘቐምጦም እዮም ነይሮም።

እዞም ሕግታትን ደንብታትን ኣገልግሎት ዝደሊ እንትመፅእ ካብ ጓጓኻ እናውፅኻ ዝቕመጡን ተገልገልቲ ዝጉላእልኡን እንተኮነስ ናብ ባይታ ወሪዶም ኣብ ጥቐሚ ዝውዕሉ ክኾኑ ከምዝግባእ እየን እተን ሚኒስትር ዝገለፃ።

ህዝቢ ኾነ መንግስቲ ካብ ዓውዲ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ብርክት ዝበሉ ለውጥታት ዝፅበ ብምዃኑ ኣብ ሓዱሽ ዓመት 2012 ካብቲ ዘሎ ልሙድ ኣሰራርሓ ብምውፃእ ግቡእና ክንፍፅም ኢና ኢለን ኢንጅነር ኣይሻ መሓመድ።