ዑደት ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ሆስፒታል ዘውዲቱ

10 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ)ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ሆስፒታል ዘውዲቱ ዝርከብ ማእኸል ሕክምና ኩላሊት ተዓዚበን።   እተን ፕረዚድንት ኣብ ዑደተን ሕክምና ኩላሊት ክባር ብምዃን ህይወት እቲ ሕሙምን ስድርኡን ዘናግዕ እዩ ኢለን። ኣብቲ ሆስፒታል ዘሎ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ዝናኣዳ እተን ፕረዚደንት ዘሎ ምንቅስቓስ ከምዘሐጎሰንን እቲ ዘሎ ውጥን ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክስዕቦ ዝግባእ ምዃኑ ሓቢረን።   ንሕማም ኩላሊት ከም ኩሉ ሕማም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ቅልጡፍ ዝኾነ ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእል መሓውርን ምሕደራን ክህሉ መንግስቲ ብትኩረት ከምዝሰርሕ ገሊፀን።