ለበዳ ሕማም ዓሶ ኣብ ኡጋንዳ

10 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ)ኣብ ኡጋንዳ ዘጋጠመ ለበዳ ሕማም ዓሶ ንምውጋድ መንግስቲ እታ ሃገር ዝኸኣልክዎ ይገብር ኣለኹ ኢሉ።   እቲ ኣብታ ሃገር ብስፍሓት ኣጋጢሙ ዘሎ ሕማም ዓሶ ብሰንኪ ምብዛሕ መዕቖቢ ስደተኛታት፣ለውጢ ኩነታት ኣየርን ንምክልኻል ዓሶ ተባሂሎም  ዝቐረቡ እታወታት ብኣግባቡ ዘይምጥቃምን ምዃኑ ተገሊፁ።   ሚኒስቴር ጥዕና እታ ሃገር ከምዝበሎ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተመዝገበ ቑፅሪ ሕሙማት ካብ ሕሉፍ ተመሳሳሊ እዋን ብ1.4 ሚልዮን ሓለፋ ኣለዎ።   ማእኸል ስታስቲክስ ሃገር ኡጋንዳ ብወገኑ ኣብታ ሃገር ትሕቲ 5ተ ዓመት ንዝኾኑ ዕሸላት ብምቕታል ቅድሚት ዝስራዕ ሕማም፣ሕማም ዓሶ ኮይኑ ኣሎ። ከም ፀብፃብ ኣፍሪካን ኒውስ።