ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ንልምዓት ትግራይ ዝውዕል ሓገዝ ገንዘብ ኣበርኪታ…..

8 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ)ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ብሄሪዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዘቕርቦ ፃውዒት ሓገዝ ገንዘብ ልዕሊ 200‚000 ቕርሽ ከም ዝሓገዘ ኣፍሊጡ።   ኣካያዲ ስራሕ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ትግራይ መጋቤ ሃዲስ በርሀ ተስፋ መሰቀል ከም ዝበልዎ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ክልል ንዝሳለጥ ስራሕቲ ልምዓትን ምርግጋፅ ውሑስ ፀጥታን ዝውዕል ብመሰረት ዘቕርቦ ሓገዝ ገንዘብ 203‚500 ቕርሺ ደገፍ ተገይሩ ኣሎ።   ነበርትን ፈተውትን ክልል ትግራይ ነቲ መፀዋዕታ ስዒቡ ዘካይድዎ ዘለዉ ደገፍን መንፈስ ምልዕዓልን ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ኣዝያ ትንእድ ዝበሉ መጋቤ ሃዲስ ብቐፃልነት እውን ዘድሊ ደገፍ ንምግባር ድሉዋት ኢና ክብሉ ኣረዲኦም።