ኣሜሪካ ትሑት እቶት ንዘለዎም ስደተኛታት ሓዱሽ ቐያዲ ሕጊ ተውፅእ ኣላ ተባሂሉ…

7 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ)መንግስቲ ኣሜሪካ ትሑት ኣታዊ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ስደተኛታት ሃገሩ ሓዱሽ ቐያዲ ሕጊ የውፅእ ከምዘሎ ሓቢሩ።   ትሑት ኣታዊ ዘለዎምን ኣብ መንግስቲ እታ ሃገር እምነት ዘሕደሩን ግን ድማ ሕጋውያን ስደተኛታት ኣብታ ሃገር ዝባረርሉ ዕድል ዘፅብብ ሕጊ ምዃኑ ቢቢሲ ገሊፁ።   እዚ “ፓብሊክ ቻርጆ ሩል” ዝብል ስያመ ዘለዎ ሓዱሽ ሕጊ ኣብ መፃኢ መፈለምታ ወርሒ ጥቅምቲ ኣቢሉ ኣብ ተግባር ዘውዕል እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ።   እዚ ሕጊ ብፍላይ ውሑስ መንበርን ስሩዕ ናይ ቐለብ ኣታውን ንዘይብሎም ስደተኛታት ናብ መንቀራቕሮ ዘእቱ እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ ብፍላይ ሓደሽቲ ተመዝገብቲ ኣመልከቲ ቪዛን ፍቓድ መንበርን ዝኾኑ ስደተኛታት በዚ ሓዱሽ ሕጊ ተጠቃዕቲ እዮም።   መሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ንስደትን ኣተሓሕዛ ስደተኛታትን ዘለዎም ቕዋም ተሪርን ኣሉታውን ብምዃኑ ብማሕበረሰብ ዓለም እናተወቀሱ ምምፅኦም ይዝከር።