ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ጉዳይ ኣመልክቱ ዝተልዓለ ዕግርግር ዝተጠርጠሩ ሰባት ተወሳኺ ቖፀሮ ተዋሂቡ…

7 ነሓሰ 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ)ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ሲዳማ ንዝተፈጠረ ዕግርግር ምኽንያት እዮም ክብል ፖሊስ ንዝጠርጠሮም ኣካላት ተወሳኺ ቖፀሮ ሂቡ።   እቲ መጋባእያ ሓምለ 25 ኣብ ዝነበሮ መጋባእያ ፖሊስ ኣለኒ ዝብሎ መረዳእታ ከቕርብ ዝሃቦ ዓሰርተ መዓልቲ ከምዘይኣኸሎ ገሊፁ ትማሊ ኣብዝወዓሎ መጋባእያ እውን ተወሳኺ ጊዜ ሓቲቱ ተፈቒድሉ ኣሎ።   ፖሊስ ዝሓተቶ ጊዜ 14 መዓልታት እንትኸውን ዝተፈቐዶ ግን ዓሰርተ መዓልቲ እዩ።   ተጠርጠርቲ ፖሊስ ብዘይኣገባብ እዩ ሒዙና ብኸቢድ ገበን ክንጥርጠር ኣብ ዝገብር ነገር ኣይተረኸብናን ቖፀሮ ብዘይ ኣገባብ ይናዋሕ ኣሎ ናይ ዋሕስ መሰልና ተጣሒሱ እዩ ዝብሉ ቕርታታት ምቕራቦም ኢዜኣ ፀብፂቡ።   እዞም ዜጋታት ብገበናት ሕገ-መንግስቲ ብሓይሊ ንምፍራስ ምፍታን፣ ንጐንፂ ምልዕዓል፣ ቕትለት፣ ምፍንቓል ዜጋታት፣ ምብራስ መሰረተ-ልምዓት፣ ንብረት ውልቀን መንግስትን ካብ ጥቕሚ ወፃእ ምግባር ብዝብል እዮም ኣብ ትሕቲ ቑፅፅር ውዒሎም።   ኣብ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዝተፈላለየ መበገሲ ዘለዎም ሕቶታት ብምልዓሎም እቲ ከባቢ ሰራዊት ምክልኻል ክኣትዊ ከምዝተገበረን ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ይመሓደር ምህላዉን ዝፍለጥ እዩ።