ኣብ እዋን ማሕረዲ ንቆርበትን ዓንጋረን ጥንቃቐ ምግባር የድሊ፡፡

መቐለ 19 ሚያዝያ 2011(ድምፂ ወያነ) ፍርያት ቆርበትን ኣንጋረን ንሃገር ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓ ዘለዎ ብምዃኑ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ እዋን ማሕረዲ ግቡእ ጥንቓቐ ክገብር ከምዝግባእ ተሓቢሩ፡፡

ቆርበትን ኣንጋረን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ካብ ምፍራይ ብተወሳኺ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብን ቁጠባዊ ዕብየት ሓንቲ ሃገር ንምርግጋፅን ልዑል ተራ ዘለዎ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ብጥንቓቐ ብምሕራድ ቆርበት ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ብእዋኑ ከቐርብ ከምዝግባእ ተገሊፁ ኣሎ፡፡

ብሃፍቲ እንሰሳት ካብ ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስራዓ ሃገራት ሓንቲ ካብ ዓለም ድማ 10ይቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ካብቲ ዓውዲ ዝርከብ ረብሓ ብዝግባእ ኣብ ምርካብ ብርክት ዝበሉ ዘይተሰገሩ ፀገማት ከምዘለው ይግልፅ፡፡

ብፍላይ ኣብ እዋን ማሕረዲ ንቖርበትን ኣንጋረን ዝወሃብ ትኹረት ድማ ትሑት’ዩ፡፡

እዚ ብምዃኑ ሕ/ሰብ ኣብ እዋን ማሕረዲ ንኣንጋረን ቆርበትን ዝግባእ ጥንቓቐ ብምግባር ከይዲ ሕርዲ ክፍፅም ይግባእ ተባሂሉ ኣሎ፡፡