ዕቑር ሃፍቲ ሓይሊ ንፋስን ፀሓይን ኣፍሪካ ብዝግባእ ምጥቃም የድሊ…

መቐለ 04 ጳጉሜን 2010(ድወት) ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ዕቑር ሃፍቲ ተፈጥሮ ሓይሊ ንፋስን ፀሓይን ብዝግባእ ብምጥቃም ኣፍሪካ ማእኸል ሓምለዋይ ተሓዳሲ ሓይሊ ትኸውን ከምዘላ ተገሊፁ።

ቢቢሲ ዓምዲ ሳይንስን ከባቢን ከምዝፀብፀቦ እቲ ዝዓበየ ሃፍቲ ኣፍሪካ ብፍላይ ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪካ ዝኾነ ሓይሊ ንፋስን ፀሓይን ኣብቲ ከባቢ ሓምለዋይ ተሓዳሲ ሓይሊ ንምፍጣር ዕድል ይፈጥር ኣሎ ይብል።

ተመራመርቲ ከምዝገለፅዎ ግና እቲ ዕቑር ሃፍቲ ተፈጥሮ ሐዚ እውን ብዝግባእ ብምፅናዕን ምህናፅን ኣብ ረብሓ ኣብ ምውዓል ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ቡዙሕ ዝተርፍ እዩ።

ኣብ ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዘሎ ዕቑር ሃፍቲ ሓይሊ ንፋስን ፀሓይን ብዝግባእ ብምልማዕ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ካብ ትሑት መጠን ዝናብ ዝርከብ ሓይሊ ማይ ብኽልተ ዕፅፊ ምዕባይ ይካኣል ይብል።

ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዝዓበየ ሃፍቲ ተፈጥሮ ተሓዳሲ ሓይሊ ብዝግባእ ብምልማዕ ሃገራት ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪካ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ምስግጋር ይካኣል።

እቶም ተመራመርቲ ከምዝበልዎ 9ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትሮ ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪካ ብዕቑር ሃፍቲ ተሓዳሲ ሓይሊ ዝተሸፈነ እዩ።

ብምዃኑ እዚ ብዝግባእ ብምልማዕ ናብ ሃገራት ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ዕዳጋ ክርከበሉ ይኽእል።