ካብ ከተማ መቐለ ናብ ሰለኽላኻ ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ተገልቢፃ 13 ሰባት ሞይቶም

መቐለ ነሓሰ 05/2010(ድወት)ትማሊ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ከተማ ሰለኽላኻ ትጓዓዝ ዝነበረት ሓንቲ ሚኒባስ ዝዓይነታ መኪና ብምኽንያት ልዕሊ ዓቐን ቅልጣፈ ኣብ እግረኛታት ጉድኣት ኣብፂሓ ብምግልባጣ 13 ሰባት ሽዑ ንሽዑ እንትሞቱ ካልኦት 2ተ ሰባት ድማ ከቢድ ጉድኣት ኣካል ከምዝበፅሖም ፓሊሲ ትራፊክ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ኣፍሊጡ።

እታ ኮድ 3ተ ቀፅሪ ታርጋ 03 490 ዝኾነት መኪና ካብ ከተማ መቐለ 13 ተሳፈርቲ ፅዒና ንመርዓ ናብ ከተማ ሰለኽላኻ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ንምኽንያት ዝነበራ ልዑል ቅልጡፍ ኣብ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ጣብያ ሼኻ ተኽሊ እንትትበፅሕ ን2ተ እግረኛታት ወቒዓ ናብ ቢንቶ ብምእታው ከቢድ ሓደጋ ኣጋጢሙ እዩ።ኢሎም ኣብ ቤት ፅሕፈት ፓሊስ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ሓጋዚ ኢንስፔክተር ብርሃነ መብራት።

በቲ ሓደጋ ሓደ እግረኛ ሓዊሱ 13 ሰባት ሽዑ ንሽዑ እንትሞቱ ኣብ ልዕሊ 2ተ ሰባት ድማ ከቢድ ጉድኣት ኣካል ከምዝበፅሐ ዝገለፁ ሓጋዚ ኢንስፔክተር ብርሃነ እቶም ጉድኣት ኣካል ዝበፅሖም ወገናት ንግልጋሎት ሕክምና ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከምዝተወሰዱ ገሊፆም።

እቶም ሓጋዚ ኢንስፔክተር በቢእዋኑ ዝረአ ዘሎ ሓደጋ ትራፊክ ንብርክት ዝበሉ ወገናት ከቢድ ማሕበራዊን ቁጠባውን ፀገም ይኸውን ብምህላው ኣሽከርከርቲ ብዝተረጋገዐ መንፈስ ሓላፍነት ወሲዶም ከሽከርኽሩ ፀዊዖም።