ነበር ቐዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ተኣሲሮም…

መቐለ ሰነ 30/2010(ድወት)ቤት ፍርዲ ፓኪስታን ንነበር ቐዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ማእሰርቲ ዓሰርተ ዓመት ፈሪዱሎም።

ነበር ቐዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ናዋዝ ሸሪፍ ብዝተኸሰሱሉ ገበን ግዕዝይና ጥፍኣተኛ ኮይኖም ብምርካቦም ብማእሰርቱ ዓሰርተ ዓመታት ክቕፅዑ ተፈሪድዎም ኣሎ።

ኽልተ ደቖም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከምዘለዉ ዝተገለፀ ኾይኑ እቶም ነበር ቐዳማይ ሚኒስትር ኣብ ለንደን ብዘውፈርዎ ሃብቲ እዮም ብግዕዝይና ተኸሲሶም ፀኒሖም።

እቶም ነበር ቐዳማይ ሚኒስትር ምስ ጓሎም ማርዩ ናዋዝ 10.6ሚልዮን ዶላር ሃፍቲ ህዝብን መንግስቲ ከምዝጕሓሉ ቤት ፅሕፈት ተሓታትነት ፌደራል ፓኪስታን ሓቢሩ።

እቶም ነበር ቐዳማይ ሚኒስትር ካልእ ምርመራ ዘይተገበረሉ ሃፍቲ እውን ምስ ኣባላት ስርድኦም ብምትሕብባር ኣውፊሮም እዮም ዝብል ጥርጣረ ከምዘሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ሓቢሩ ኣሎ።