ትካል ፈረንሳይ ፋብሪካ ቡቕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክሃንፅ እዩ…

መቐለ ሰነ 07/2010(ድወት) ማልተርዬስ ሶፍሌት ዝተብሃለ ትካል ፈረንሳይ ብ50ሚልዮን ዶላር ፋብሪካ መፍረይ ቡቕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዝሃንፅ ኣፍሊጡ።

ኣብ ምህርታት ሕርሻ ዋጋ ብምውሳኽ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ዝፍለጥ እዚ ትካል ኣብ ፓርክ ኢንዳስትሪ ቦሌ ለሚ ቡቕሊ ንምፍራይ ዘድልዬ መሬት ብሊዝ ብምውሳድ ስምምዕነት ፈሪሙ ኣሎ።

ዋና ፈፃሚ ስራሕ ትካል ማልተርዬስ ሶፍሌት ክርስቶፍ ፓሌላንዴ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነፅ ፋብሪካ ስራሕ እንትጅምር ኣብ ዓመት 60ሽሕ ቶን ቡቕሊ ከፍሪ ዓቕሚ ክህልዎ እዩ ኢሎም።

ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ ሐዚ ካብ ወፃኢ ንትዕድጐ ሰገም ተውፅኦ ወፃኢ ብፍርቂ ዝንክን፣ ን20ሽሕ ኣፍረይቲ ስገም ምትእስሳር ዕዳጋ ዝፈጥርን ከምዝኾነ ገሊፆም።

እዚ ፋብሪካ ኣብ ውሽጢ ኽልተ ዓመት ምፍራይ ዝጅምር ኮይኑ ን50 ሰባት ዕድል ስራሐ ክፈጥር እዩ።

ፈፃሚት ሰራሕ ኮርፐሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዳስትሪ ወይዘሮ ሌሊሴ ነሜ ብወገነን ኢትዮጵያ ኣብዘ ሃገር ንዝርከቡ ፋብሪካታት ቢራ ካብዘድሊ ምህርቲ ቡቕሊ እቲ 70ሚኢታዊ ካብ ወፃኢ ከምትዕድግ ገሊፀን።

ስለዚ እዚ ፋብሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ምኽፋቱ ሸርፊ ወፃኢ ካብ ምንካይ ብዝሓለፈ ኣፍረይቲ ስገም ንዝኾኑ ሓረስቶት ጠንካራ ምትእስሳር ዕዳጋ ዝፈጥር ከምዝኾነ ሓቢረን።