ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣኼብኡ ዛዚሙ ውሳነታት ድማ ኣሕሊፉ…

መቐለ ሰነ 07/2010(ድወት) ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ፈፃሚት ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ዝወሰኖም ውሳነታትን ሕዚ ዘሎ ሃገራውን ክልላውን ኹነታት ቐፃሊ ኣንፈታት ቓልሲን ኣመልኪቱ ውሳነ ኣሕሊፉ።

ህወሓት ካብ 3 ክሳብ 5 ሰነ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ፈፃሚት ስራሕ ኢህወደግ 28 ግንቦት 2010 ኣብዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ-ኤርትራን ትካላት ልምዓት መንግስትን ኣበ ዘሕለፎ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝርዝር ምይይጥ ብምክያድ ውሳነታት ኣሕሊፉ እዩ።

ኣብ ጉዳይ ዘላቒ ሰላንም ኢትዮ-ኤርትራ ይኹን መንግሰታዊ ናይ ልምዓት ትካላት ዝተወሰነ ውሳነታት ናብ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ቐሪበቩ ከይተወሰነ፣ መሓዙት ውድባት ከይተሳተፉሉን ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ብዝርዝር ተመያይጦም እንተይኣፅደቕዎ ከም መወዳእታ ውሳነ ጌርካ ንህዝቢ ዕላዊ ምግባር መሰረታዊ ጉድለት ከምዝፈፀመ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ደምዲሙ እዩ።

ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቕሪ ዝተሳተፍሉን መስዋእቲ ዝኸፈሉሉን ጉዳይ ብዝርዝር ከይተመያየጥሉ እንተይኣመነሉን ብሚድያ ዕላዊ መግለፂ ምሃብ ኣብ ህዝብና ቅርታ ቑጠዐን ምድንጋርን ክፍጠር ምኽንያት ዝኾነ ዓብይ ጉድለት ዝተፈፀመ ምዃኑ ህወሓት ብተወሳኺ ዘስመረሉ ውሳነ እዩ።

ኣብዚ ሕዚ ብብርኪ ኢህወደግ ዝግበር ዘሎ ምደባ ኣመራርሓ ሕገ-ደምብን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይተኸተለ ምዃኑ ቐልጢፉ ክዕረ ዘተሓሳስበ እንትኾን ንነባራት ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ኣፍልጦ ክወሃቦም ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ወሲኑ ኣሎ።

ብዜካ እዚ እቲ መግለፂ ብሕገ-መንግስቲ ሃገርና ተመሊሶም ዝሓደሩ ናይ መንነትን ወሰንን ሕቶ ንፈደራላዊ ስርዓትና ብምፅራር ክብሪ ህዝብና ረጊፅካ ብሓይልን ብፅዕንቶን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ዝግበር ዘሎ ፀረ-ዴሞክራሲ ምንቅስቓስ ህወሓት ምስ ህዝቡ ኮይኑ ብዝለዓለ ደረጃ ቃልሲ ክግረበሉ ምዃኑ ወሲኑ ኣሎ።