10 ሽሕ ስደተኛታት ካብ ግሪክ ናብ ሃገሮም ተሰጕጎም

መቐለ ሰነ 06/2010(ድወት) ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝዀነ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት፡ ኣብ ናይ 20 ኣዋርሕ ግዜ ብ ሕብረት ኣውሮፓን ግሪኽን ብዝተመወለ መደብ ልዕሊ 10 ሽሕ ስደተኛታት ብመደብ ወለንታዊ ምምላስን ምጽንባርን ናብ ሃገራቶም መሊሱ።

ካብ ሓምለ 2009 ክሳብ ሚያዝያ 2010 ብድምር 10,576 ስደተኛታት ብፍቓዶም ካብ ግሪኽ ናብ 84 ሃገራትን ግዝኣታትን ተመሊሶም፡ ካብኣቶም 2,500 ዝኾኑ ገንዘባዊ ሓገዝ ተዋሂብዎም እዩ።
ሰራሕተኛታት ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ኣይ ኦ ኤም) ክምለሱ ዝደልዩ ስደተኛታት መዚኖም፡ ኣብ ግሪኽ ብዛዕባ ዘለዎም ሕጋዊ ኣማራጺታት ኣረዲኦም፡ ከም ልዑል ሕክምናዊ ኽንክን ዘድልዮ ኹነታት ዝኣመሰለ ዝርዝራዊ ጉዳያት ዘትዮም።

ኣብ ሃገሮም ብዛዕባ ዘሎ ኹነታት ዝምልከት መብርሂ ምስተዋህቦም፡ ናብ ሃገሮም ንምጥያሶምን ምስ ሕብረተሰብ ዝጽንበሩሉን ዘድልዮም ነገራትን ዝርዝራት ሃገሮምን ኣብ ግምት ዘእተወ ኣገባብ ይዳለወሎም ከምዘሎ ተፈሊጡ።

እቶም 2,261 ካብቶም 2,487 ንደገፍ ቁጠባዊ እግሪ ምትካል ብቑዓት ዝተቘጽሩ ሰባት፡ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕቤት ሕብረተሰቦም ከበርክት ዝኽእል ንኣሽቱ ትካላት መስሪቶም እናሰርሑ ይርከቡ።
ሓደ ኻብቶም ተጠቀምቲ ናይቲ መደብ ዝዀነ ካብ ሞሮኮ ዝተሰደደ ፋዲል፡ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣብ ማራኬሽ መሸጢ ስጋ ኸፊቱ ።

“ኣባላት ኣይ ኦ ኤም ግሪኽ ንትካለይ ክመዝንዎ መጺኦም ኔሮም። ትካለይ ጽፉፍን ጽሩይን ምዃኑ ኣዝየ ዀሩዕ እየ፡” ይብል።

“ካብ ከባቢየይ ንጽሬት ዝምልከት ፍቓድ ስራሕ ረኺበ እየ። ኣብዚ ኸባቢ ተመሳሳሊ ንግዲ ትካል ስለዘየለ፡ ትካለይ ጽቡቕ ይሰርሓለይ ኣሎ።” ድማ ኢሉ።

ኣይ ኦ ኤም ንተመለስቲ ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ናብ ሃገሮም መምለሲ በረራን ካብ 500 ክሳብ 1,500 ዩሮ ዝበጽሕ ዳግመ እግሪ ንምትካል ዝድግፎም ገንዘብን የዳልወሎም።

እቲ መደብ ነቶም ኣብ ግሪኽ ዝርከቡ ሰነዳት መንነት ዘይብሎም ዜጋታት ሳልሳይ ሃገር፡ መዕቀሊ ኽወሃቦም ዘቕረብዎ ሕቶ ዝሰሓቡ ሓትትቲ ዑቕባ፡ ከምኡድማ ሕቶኦም ዝተነጽጎም ሓተትቲ ዑቕባን ዘተኰረ እዩ።

መብዛሕትኦም ተጠቀምቲ ናይቲ መደብ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ዑቕባ ኽወሃቡ ዘለዎም ተስፋ ትሑት ምዃኑን ምጽንሖም ሕጋዊ ጸገማት ክፈጥረሎም ከምዝኽእልን ምስተረድኦም እዮም ዝመርጽዎ።

ግሪኽ ኣብ 2016 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ብዘፅደቐቶ ‘ፖሊሲ ምዕጋት’ ብምትግባር ስደተኛታት ናብ ቀንዲ መሬት ግሪኽ ንኸይበጽሑ ብምዕጋት ዓሰርተታት ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ኤጀያ ኣብ ዝርከባ ደሴታታት ኣዕለቕሊቖም ይነብሩ ኣለዉ።

ኣብ መጋቢት ናይዚ ዓመት ዘብዐኛ ሰብኣዊ መሰላት ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ዕልቕልቕን ርስሓትን ዘገስረጦ መጻረዪ ማእከላት ደሴታት ግሪኽ ተዓጽዮም ከምዘለዉ ሓቢሩ ኔሩ። ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ንውርጪ ሓጋይ ኣብ ፈኰስቲ ቴንዳታት ወይ ድማ ኣብ ሳጣሕ ጎልጎል እናደቀሱ ኸምዘሕለፍዎ ገሊጹ።

እቲ ምጽራይ ስደተኛታት ንምቅልጣፍ ንስደተኛታት ኣብተን ደሴታት ዝዓጹ ኣገባብ ውጽኢት ናይቲ ኣብ 2016 ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮፓን ቱርኪን ዝተበጽሐ ስምምዕ እዩ። እቲ ስምምዕ እቶም ብቱርኪ ኣቢሎም ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ግሪኽ ዝበጽሑ ኩሎም ስደተኛታት ናብ ቱርኪ ተመሊሶም እታ ሃገር ክትቅበሎም ዘሰማምዕ እዩ ኔሩ።

ፍልፍል፤ www.themigrantproject.com