ክልላዊ መፅናዕቲ ማሕበረ-ቑጠባዊ ኹነታት ይካየድ ኣሎ…

መቐለ ግንቦት 09/2010(ድወት) ሓቃዊ መረዳእታ ንምርካብ ዝካየድ ዘሎ መፅናዕቲ ክዕወት ንቁሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ እዩ ተባሂሉ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን እናተበራኸተ ዝመፀ ፀብፃብ ሓሶትን ዘስዕቦ ዕንወትን ኣብ ግምት ብምእታው ምምዕርራይ ኣወዳድባ ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ።

ነዚ እውን ክልላዊ ቤት ዕዮ ስታስቲክስ ዝተጣየሸ እንትኾን ነዚ ቤት ዕዮ ዘድሊ ኣዋጅ ይሰናዳእ ኣሎ ሓይሊ ሰብ እውን ክቑፀር እዩ።

እዚ ቤት ዕዮ ካብ ዘሳልጦም ተግባራት እቲ ሓደን ቀንድን ሳይንሳዊ ብዝኾነ ኣገባብ ሓቃዊ መረዳእታ ምእካብ ብምዃኑ ምስ ኣብ ክልልና ዝርከባ ሰለስቲኤን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብምትሕብባር ማሕበረ-ቑጠባዊ ኹነታት ክልልና ከፅንዕ ከምዝጀመረ ይፍለጥ።

እዚ 10ሚልዮን ቅርሺ በጀት ዝተመደበሉን 200 ኣከብቲ መረዳእታ ዝሳተፉሉን መፅናዕቲ ኣብ መላእ ክልልና 12ሽሕ መራሕቲ ስድራ ብመርኣያ/Sample/ ዝወስድ እዩ።

ኣብ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ ዳይረክተር ዳይረክቶሬት መፅናዕቲ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚን ሓበሬታን ኣይተ ፍስሃ ገብረኣነንያ ከምዝገለፅዎ ፀብፃብ ሓሶት ንምትራፍ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሕብረተሰብ ሓጋዚ ክኸውን ይግባእ።

ሕብረተሰብ ዝህቦ ሓበሬታ ትክክለኛ ካብ ምዃን ብተወሳኺ ነቲ ዝቐርበሉ ሕቶታት ክምልስ ዘጥፍኦ ግዘ እውን ንዝሓሸ ውፅኢት እዩ ብዝብል ክተሓባበር ፀዊዖም።