ስርዓት ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ሓሳብ ብምትእንጋድ ቡዙሕ ርሕቐት ዝተጓዓዘ እዩ-ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት…

መቐለ ግንቦት 09/2010(ድወት) ስርዓት ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ሓሳብ ናብ ሓደ ምምፃእ ዝከኣል ስርዓት ምዃኑ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታ ገሊፁ።

ቤት ፅሕፈት ማእኸል ህንፀት ዲሞክራሲ ቤት ፅሕፈት ቐዳማይ ሚኒስትር ምስ ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብምትሕብባር ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ከምዝተገለፀ ስርዓት ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ሓሳብ ናብ ሓደ ኣብ ምምፃእ ብዙሕ ርሕቐት ከምዝተጐዓዘ ተሓቢሩ።

ኣብቲ ብሄራዊ መንነትን ምስ ሃገራት መንነትን ንምጥንኻር ዓሊሙ ዝተዳለወ መድረኽ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ሽማግለታት ዓዲ፣ ተወከልቲ ስቪክ ማሕበራት ኣመራርሓ ተናሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካን ተሳቲፎም።

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ተወካሊት ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣሁና ኢዚኮኖዋ ከምዝበለኦ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሃነፀ ፌደራላዊ ስርዓት ኣፈላላይ ሓሳባት ብምትእንጋድ ቡዙሕ ርሕቐት ዝኸደ እዩ ኢለን።

ይኹን እምበር ኣብ ህንፀት እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ዝርኣዩ ፀገማት ብግልፅነት ብምዝታይን መፍትሒ ሓሳብ ኣብ ምቕማጥን ግዜ ዝወሃብ ጉዳይ ከምዘይኮነ ኣገንዚበን።

እቲ መድረኽ ኹሎም ተወከልቲ ማሕበረሰብ ኣብ ህንፀት ምስሊ ሃገር ዝርኣዩ ፀገማት ተዘትዮም ሓበራዊ ቕዋም ክሕዙ ዘኽእል መድረኽ ምዃኑ ድማ ገሊፀን።

ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትካላት ዲሞክራሲ ክጠናኸር ዝኽእል መርሃ ግብሪ ሓንፂፁ ይንቐሳቐስ ከምዘሎ እውን ሓቢረን።

ኣፈ-ጉባኤ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ብወገነን ብሄራዊ መንነት ምስ ሃገራዊ ሓድነት ተጣሚሩ ንክኸድ ኹሉ ዜጋ ብሓላፍነት ክሰርሕ ፀዊዐን።

ኣብት መድረኽ ኣብ ስርዓት ፌደራሊዝም ኢትዮጵያን ሃገራዊ ሓድነትን ትኹረት ዝገበሩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቐሪቦም ተዘትዮሎም እዩ ክብል ኢዜኣ ፀብፂቡ።