ልዑል ጭንቀት ንምንካይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ተመራፂ እዩ መፅናዕቲ።

መቐለ ግንቦት 07/2010(ድወት) እዚ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርስቲ ለዋ ዝተኻየደ ኮይኑ ልዑል ጭንቀት ዘለዎም ሰባት ብማእኸላይ ኣብ ሰሙን ን75 ደቓይቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘካይዱ እንተኾይኖም ጭንቀቶም ክንኪ ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ጥዕና እቲ ዩኒቨርስቲ ኣረጋጊፆም ኣለው። ሓጋዚ ፕሮፌሰር ጃኮብ ሜየር ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ንጭንቀት ዘለዎም ሰባት መዓልታዊ ንሓፂር እዋን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘምህሩ በዓል ሞያ እንትኾኑ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ምቅላል ሓያለ ጭንቀት ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ንምርግጋፅ ኪኢለ ይብሉ።

ብተወሳኺ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ጃኮብ ሜየርን ደቂ ጉጅልኦም ነዚ መፅናዕቲ ንምክያድ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዊስኮንሲን ማድሰንን ክፍሊ ትምህርቲ ሕክምና ዩኒቨርስቲ ሚሲሲፒን ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ ንክልተ ዓመታት ምስ ሓያለ ጭንቀት ዘለዎም ሰባት ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ከካይዱ ፀኒሖም እዮም። ውፅኢት ምርምሮም ከም ዘረድኦ ድማ ኣብ ሰሙን ብማእኸላይ ን75 ደቓይቕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘካይዱ እዞም ግዳያት ሓያል ጭንቀት ሕማሞም ክንክየሎምን ጠቕሊሉ ክሓድጎምን ተራእዩ እዩ ይብሉ።

እዞም ተመራመርቲ ከም ዝገለፅዎ እንተኾይኑ ግዳያት ሕማም ጭንቀት ግድን ኣይኮነን ናብ ቤተ ስፖርት ከይዶም ኣካላዊ ብቕዓት ክሰርሑ ዘለዎም ብማእኸላይ ካብ 30 ክሳብ 45 ደቓይቕ መዓልታዊ ብዞኽዞኽታ ማለት ውን ቅልጣፈ ዝተሓወሶ ጉዕዞ ብእግሪ ከካይዱ ይኽእሉ እዮም ይብሉ። ኢሉ ውን ኣብ ስራሕ ሰዓት ኣብ ደረጃ ቤት ፅሕፈቶም ክወርዱን ክድይቡን እንተኺኢሎም ውን ቅልጡፍ ለውጢ ክርእዩ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣለው።

ፍልፍል medical. net