ሰብ ሃፍቲ ዋሕስ ጥንኩር ቁጠባ ሃገርና’ዮም ዶክተር ኣብይ

መቐለ ሚያዝያ 09/2010(ድወት) ሰብ ሃፍቲ ውልቐ ኣብዛ ሃገር ንዝህነፅ ጥንኩር ቑጠባ ዋሕስ ብምዃኖም መንግስቲ ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኪሩ ክቅፅለሉ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ፡፡

ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መቐፀልታ እቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላትን ክፍላት ሕብረተሰብን ዘካይድዎ ዘሎ ዘተን ቅርርብን ምስ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ትማሊ ኣብ ሻራተን ኣዲስ ዘትዮም፡፡

ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ እዋን ሰብ ውልቐ ሃፍቲ ንዕቤት ቁጠባ እዚ ሃገር ዋሕስ ምዃኖም ብምግላፅ መንግስቲ ኣብ ዙርያ ኣሰራርሓን ሕግን ዘለው ፀገማት ንክፍትሑ ዝለዓለ ፃዕሪ ከምዝገብር ገሊፆም፡፡

ኣብቲ እዋን ኣብቲ ዓውዲ ዝረኣዩ ብርክት ዝበሉ ፀገማት ዝተልዓሉ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ ኣጠቓቕማን ቐረብን ሸርፊ ወፃኢ ቐረብ ገንዘብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ትካላት መንግስቲ ዘይሕጋዊ ውድድር ንግድን ካልኦት ዝተገለፁ’ዮም፡፡

ብዜካ እዚ ምስቲ ዝነበረ ሃገራዊ ዘይምርግጋዕ ተኣሳሲሩ ዝተርኣየ ፀገም ውሕስና ኢንቨስትመንት፣ፕራይቬታይዜሽን ዘይምጉልባትን መንግስቲ ንሕርሻ መካናይዜሽን ዘድሊ ሓገዝ ዘይምግባርን ካብቶም ብማሕበረሰብ ንግዲ ዝተልዓሉ ፀገማት እዮም፡፡

ነዚኦምን ካልኦት ዝተልዓሉ ሕቶታትን ምላሽ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ጉዕዞ ዕቤት ዝርከብ ሃገራት ዘጋጥመን ምዃኑ ብምግላፅ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ንብክነት ሸርፊ ወፃኢ ምክንያታት ዝኾኑ ኣሰራርሓታት ምምሕያሽ ከምዘድሊ ገሊፆም፡፡

በዚ ድማ ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝግበር ዘየድሊ ጉዕዞ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ነዚ ፀገም ከምዘጋድድ ገሊፆም፡፡

ካብዚ ብተወሳኺ ገንዘብ ሸርፊ ወፃኢ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘዘዋውሩ ኣካላት ጥንኩር ስጉምቲ ከምዝወስድ ሓቢሮም፡፡

ምስ ቐረብ ልቓሕን ቐረብ ፋይናንስን ንዝተልዓለ ሕቶ ድማ ቐዳምነት ዝወሃቦም ዓውድታት ብምፍላይ መፍትሒ ከምዝግበሩሉ ገሊፆም፡፡

ብዜካ እዚ ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ትካላት መንግስቲ ዝረአ ክፍተት ንምፍታሕ እቲ በዓል ሃፍቲ መሰሉ ንዝኾነ ኣገልግሎት ንምርካብ ብገንዘብ ካብ ምግዛእ ንላዕሊ ክቑጠብ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ካብዚ ብዝሰገረ ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ዋስ ጥንኩር ቑጠባዊ ዕቤት ሃገርና ብምዃኑ መንግስቲ ዝገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከምዝቕፅል ገሊፆም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።