ካብ ዝተመደበ ፈንድ መናእሰይ 5.1ቢልዮን ኣብ ስራሕ ውዒሉ

መቐለ መጋቢት 05/2010(ድወት) ንመናእሰይ ካብ ዝተመደበ 10 ቢልዮን ቅርሺ ተዘዋዋሪ ፈንድ እቲ 5.1ቢልዮን ቅርሺ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ተባሂሉ፡፡

ኤጀንሲ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ከተማታትን ውሕስነት መግብን ፌደራል ከምዝገለፆ መንግስቲ ካብ ዝመደቦ 10 ቢልዮን እቲ 5.1ቢልዮን ቅርሺ ኣብ ገጠርን ከተማን ዝርከቡ ዕድመኦም ካብ 18-24 ዝኮኑ መናእሰይ ኣብ ዘዋፅእ ዓውደ ስራሕ ክነጥፏ ብልቃሕ ወሲዶም’ዮም፡፡

ይኩን’ምበር ዝተመደበለን ገንዘብ ብኣግባቡ ዘይጥቀማ ክልላት ከምዘለዋ ገሊፆም፡፡

ንኣብነት ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተመደበሉ 167 ሚልዮን ዛጊድ 67 ሚልዮን ጥራሕ’ዩ ኣብ ስራሕ ኣውዒሉ፡፡

በቲ ካልእ ገፅ ድማ ክልል ኦሮምያን ምምሕዳር ድሬዳዋን ዝተመደበለን ልቃሕ ሙሉእ ብሙሉእ ተጠቒመን ካልኣይ ዙርያ በጀተን ክልቀቅ ዝሓታ ዘለዋ’የን፡፡

ብመሰረት’ዚ’ውን ኣብ ኣጠቃቅማ ልቃሕ ፀገም ዘለወን ከምኣዲስ ኣበባን ዓፋርን ዝበላ ክልላት ዝሓሸ ስራሕ ክሰርሓ ክትትልን ሓገዝን ይግበር ከምዘሎ እቲ ኤጀንሲ ሓቢሩ፡፡