ሃገራዊ ምርድዳእ መፍትሒ ፀገማትና ተባሂሉ

መቐለ መጋቢት 05/2010(ድወት) ሓበራዊ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ውድባት ፓለቲካ እዋናዊ ፀገም እዛ ሃገር ንምፍታሕ ሃገራዊ ምርድዳእ ኣብ ምፍጣር ብትኩረት ክሰርሕ’የ ኢሉ፡፡

እቲ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ኣብ እዋናዊ ኩነታት እዛ ሃገር ኣመልኪቱ ዘትዩ’ሎ፡፡

ኩሎም ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ካብ ቅድሚ 2ተ ዓመታት ጀሚሩ ዝረአ ዘሎ ፀገም ብምምርማር ፍታሕ ምቅማጥ ኣገዳሲ’ዩ ኢሎም፡፡

እዚ እዋናዊ ፀገም ብዘይ ኢድ ኣእታውነት ሃገራዊ ምርድዳእ ብምፍጣር ንምፍታሕ መድረክ ዘተ ምድላው ኣገዳሲ ምኳኑ ሓቢሮም፡፡

ፕረዝደንት ፓርቲ ኣንድነት ለፍትህና ለዴሞክራሲ ኣይተ ትግስቱ ኣወሉ እቲ ፍታሕ ብዘይቅድመ ኩነት ሃገራዊ ምርድዳእ ምቅባል’ዩ እንትብሉ ኣቦ-መንበር ምንቅስቃስ ዴሞክራስያዊ ኣንድነት ኣይተ ጉዕሽ ገብረስላሰ ድማ ህፁፅ ግዘ ኣዋጅ ፍታሕ ዘይኮነስ ንምርግጋዕ ዝጠቅም’ዩ ኢሎም፡፡

ተወካሊ ኢህወደግ ኣይተ ሚልዮን ኣብርሃ ድማ ሃገራዊ ምርድዳእ ብኢህወደግ ጥራሕ ዝፍፀም ዘይኮነስ ኣብቲ ሓበራዊ ጉባኤ ዝውሰኑ ሓሳባት ሓበራዊ ጌርካ ካብ ምውሳድ ይጅምር በሉ’ሞ ሃገራዊ ምርድዳእ ተሳትፎ ኩሉ ዝጠልብ’ዩ ኢሎም፡፡