ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ምሉእ ጥዕና ኣእምሮ ከም ዘለዎም ተገሊፁ።

መቐለ ጥሪ 29/2010(ድወት) እዚ መፅናዕቲ ኣብ ሃገረ ፊንላንድ ዩኒቨርስቲ ጃይቨስኪላ ዝተኻየደ ኮይኑ ምስ ዕግበት ማሕበራዊ ህይወት ፣ ዕቤት ኣተሓሳስባን ጥዕና ኣእምሮን ዝተዛመደ ሰፊሕ መፅናዕቲ እዩ ተኻይዱ ዘሎ። ኣብ ዩኒቨርስቲ ጃይቨስኪላ ዳይረክተር እቲ ማእኸል ዝኾና ካቲጃ ኮኮ ከም ዝገለፅኦ ምስ ዕግበት ማሕበራዊ መነባብሮ ተዛሚዱ እቶም ምሉእ ጥዑይ ኣእምሮ ዝውንኑ ሰባት ካብ ክሊ ዕድመ 36 ክሳብ 50 ዝርከቡ ከም ዝኾኑ ገሊፀን።

ዳሬክተር ካቲጃ ኮኮ ኣብ መፅናዕተን ዝረኸበኦ ውፅኢት ከም ዘገረመን ውን ገሊፀን ኣለዋ ምኽንያቱ ማእኸላይ ዕድመ ደቂ ሰባት ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ዝበዝሖ እዩ ንኣብነት ፃዕቂ ስራሕ ኣሎ ኢሉ ውን ማሕበራዊ መነባብሮ ጥንክር ክብል ዝስትውዐሎ ምስቲ ምዃኑ ጥዑይ ኣእምሮ ይርከብ እዩ ኢልካ ንምግማት ይኸብድ ከም ዝነበረ እየን ሓቢረን።

እዞም ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዝርከቡ ነቲ መፅናዕቲ ዝቐረቡ ፊንላንዳውያን ምስ ከባብን መነባብሮን ተዛሚዱ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ከይኸውን ንምርግጋፅ ተባሂሉ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንመፅናዕቲ ዝቐረቡ ተሳተፍቲ እቲ መፅናዕቲ ከም ዝነበሩ ተገሊፁ ኣሎ። ኣብዚ መፅናዕቲ እቶም ካብ ክሊ ዕድመ 36 ክሳብ 50 ዝርከቡ ፊንላንዳውያንን ነበርቲ ካልኦት ሃገራትን ድማ ተመሳሳሊ ኣእምራዊ ጥዕና ከም ዘለዎም ኣረጋጊፅና ኣለና ኢለን ኣለዋ ኣብ ሃገረ ፊንላንድ ዩኒቨርስቲ ጃይቨስኪላ ዳይረክተር እቲ ማእኸል መፅናዕቲ መፅናዕቲ ዝኾና ካቲጃ ኮኮ።

ፍልፍል medical.net