መፍረያይነት ቡን ኢትዮጵያን ብራዚልን

መቐለ ታሕሳስ 12/2010(ድወት) ኢትዮጵያን ብራዚልን መፍረያይነት ምህርቲ ቡን ንምዕባይን መፂፅነት ሓመድ ንምክልኻል ስራሕቲ መፅናዕትን ምርምርን ንምክያድን ብሓባር ከምዝሰርሓ ገሊፀን፡፡

ብሚኒስትር ሕርሻ ሃገርና ዶክተር እያሱ ኣብርሃ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡክ ኢትዮጵያ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ብራዚል ዘትዩ ኣሎ፡፡

ከምሓበሬታ ድረገፅ በርናማ ኢትዮጵያን ብራዚልን ምህርቲ ቡን ንምዕባይን መፂፅነት ሓመድን ንምቁፅፃርን ሓበራዊ ስራሕቲ መፅናዕትን ምርምርን ከካይዳ እየን፡፡

እዚ ከምዚ እናሃለወ ተወከልቲ ኤጄንሲ ምትሕብባር ልምዓት ጣልያን ትካል ኢንዳስትርያላዊ ልምዓት ውድብ ሕቡራት መንግስታትን መፍረያይነት ምህርቲ ቡን ኢትዮጵያ ንምዕባይ ዓሊሞም ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ዘትዮም ኣለው፡፡

ኢትዮጵያ መበቖል ተክሊ ቡን እንትትኸውን ብራዚል ብወገና ካብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ምህርቲ ቡን እተፍሪ ሃገር ምኳና ይፍለጥ፡፡