ፓርክታት ኢንዳስትሪ ህንፀቶም ምዝንጋዕን ናብ ስራሕ ዘይምእታውን ፀገማት ኣለው

መቐለ ሕዳር 05/2010(ድወት) ኣብ ህንፀት ዝርከቡ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ኣቕሑት ህንፀት ምዝንጋዕን ኣብ ዝተዛዘሙ’ውን ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ዘይምእታውን ዝረኣዩ ፀገማት ከምዘለው ኣባላት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ገሊፆም፡፡

ህንፀቶም ዝተዛዘሙ ፓርክታት ኢንዳስትሪ መቐለን ኮምበልቻን ናብ ምህርቲ ኣትዮምን ዕድል ስራሕ ፈጢሮምን ሰደድ ምህርቲ ወፃኢ ሃገርና ኣብ ምዕባይ ሓገዝቲ ከምዘይኾኑ ድማ ተገሊፁ፡፡

ቐዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ኢንዳስትሪ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ ፈላማይ ርብዒ ዓመትን ትልሚ 2010ዓ.ም ኣብ ዝገምገምሉ እዋን’ዩ ነዚ ዝገለፁ፡፡

ኣብቲ እዋን ፓርልታት ኢንዳስትሪ ሕፅረት ሰደድ ምህርቲ ኣብ ምቕራፍን ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ልዑል ግደ ዋላ’ዃ ተሃለዎም ህንፀቶም ከምዝዝንግዕን መፍረያይነቶም ኣብ ምዕባይ ክፍተት ከምዘለዎምን ተሓቢሩ፡፡

ህንፀቶም ተዘናጊዑ ተባሂሎም ካብ ዝተነፀሩ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ድማ ፓርክ ኢንዳስትሪ ባህርዳር፣ጅማ፣ደብረ ብርሃን፣ድሬዳዋን ኣዳማን ይርከብዎም፡፡

ብካልእ ወገን ህንፀቶም ዝተዛዘሙ ፓርክታት ኢንዳስትሪ መቐለን ኮምቦልቻን ንሰብ ሃፍቲ ኣይተመሓላለፈን ምፍራይ’ውን ኣይጀመረን፡፡

በዚ ድማ ንዜጋታት ክፍጠር’ዩ ዝተብሃለ ዕድል ስራሕ ኣይተፈጠረን፡፡

ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኮርፕሬሽን ፓርክታት ኢንዳስትሪ ኣይተ ሲሳይ ገመቹ ምዝንጋዕ ከይዲ ህንፀት እቶም ፓርክታት ኢንዳስትርታት ምስ ጉዳይ ተኾናተርትን እዋን ክራማትን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ገሊፆም፡፡

ብተወሳኺ ኣብ ዝተዛዘሙ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ዝረአ ዘሎ ቶሎ ስራሕ ዘይምእታው ፀገም ዘይተዛዘሙ ስራሕቲ ብምንባሮምን ምስ ምምላእ ቐረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ጉዳያትን ምዃኑን ገሊፆም፡፡

ንግዲ ወፃኢ ሃገርና ንምዕባይ ድማ ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንምስሓብ ምስ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ሚኒስትር ንግድን ብሓባር ይስራሕ ከምዘሎ ተገሊፁ፡፡