ብተደጋጋሚ ኣልኮል ምስታይ ንሓደሽቲ ዋህዮታት ኣእምሮ ከም ዘጥቅዕ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ።

02/03/2010 እዚ ብተመራመርቲ ጥዕና ዩኒቨርስቲ ቴክሳስ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ብተደጋጋሚ ኣልኮል ኣብዚሕካ ምስታይ ንዝፍጠሩ ሓደሽቲ ዋህዮታት ኣእምሮና ናይ ምቕታል ዓቕሚ ኣለዎ።

እዚ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዝበኣሰ ከም ዝኾነ እዩ እቲ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ ዘሎ።

እዞም ተመራመርቲ ፈለማ ነዚ መፅናዕቲ እንተካይዱ ኣልኮል ኣብ ኣእምሮና ከስዕቦ ዝኽእል ጥዕናዊ ፀገም ንምርዳእ ተሓሲቡ ዘፅንዕዎ እንትኾን እቲ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከስዕቦ ዝኽእል ጥዕናዊ ፀገም ዝተፈላለየ ከም ዝኾነ ዝተረድኡ ግን ድሒሮም እዮም።

ኣእምሮና ካብ እዋን ናብ እዋን ዘማዕብሎም ዋህዮታት ብቐሊሉ ዝፈርሱ ውይ ድማ ክጠፍኡ ዝኽእሉ እንትኾኑ ኣልኮላዊ መስተ ድማ እቲ ቀንዲ ምጥፋእ እቶም ሓደሽቲ ዋህዮታት ኣእምሮ እዩ ተባሂሉ ዘሎ።

እዞም ተመራመርቲ መልእኽቶም እንተመሓላልፉ ዋህዮታት ኣእምሮና ብቐሊሉ ተተንከፍትን ተጠቃዕትን ስለዝኾኑ ክንጥንቀቕን ክንከናኸኖምን ይግበኣና ይብሉ።

ፍልፍል ሓበሬታ Xinhua News Agency