ኣብ ቻይና ኣርተፊሻል ደሴት ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ዘለዋ መርከብ ተሰሪሓ።

02/03/2010 ቤጂንግ ሰሪሓታ ዘላ ዓባይ መርከብ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቻይና ዝርከብ ቃላይ ሰብ ሰራሕ ማለት ውን ኣርተፊሻል ደሴት ንምስራሕ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ተገሊፁ ኣሎ።

እዛ ቲያን ኩን ሃዎ እትበሃል ደሴት ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ዘለዋ ዓባይ መርከብ 140 ሜትሮ ንውሓት ዘለዋ እንትትኮን ብሓደ ግዘ ሽዱሽተ ሽሕ ሜትር ኪዩቢክ ሓሸዋ ናይ ምፅዓን ዓቕሚ ዘለዋ እያ።

ቻይና ኣናኣሽቱ ኣርተፊሻል ደሴታት ከስርሕዋ ዝኽእሉ ማእኸለዎት ኮዓቲ ማሽናት ክትሰርሕ ዝፀንሐት ኮይና እዛ ሕዚ ተሰሪሓ ዘላ መርከብ ግን ዓበይቲ ኮዓቲ ማሽናት እትፀውርን እታ ዝዓበየትን እያ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ሓዱሽ ፈጠራ ትኹረት መንግስቲ ፊሊፒንስ ከም ዝሰሓበ ውን ብርክት ዝበላ ማዕኸናት ዜና እናዋጋዓሉ ኣለዋ።

ቃል ኣቐባሊ ሚንስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሁዋ ቹንይንግ ከም ዝገለፅዎ እንተኾይኑ ድማ እዛ ዓቕሚ ምህናፅ ኣርተፊሻል ደሴት ዘለዋ ዓባይ መርከብ ኣብቲ ዝመፅእ ዓመት ብስሩዕ ንኣገልግሎት ክትውዕል እያ ኢሎም ኣለው።

እዚ ፈጠራ ንቻይና ሓዊሱ ብፍላይ ነተን ቃላያት ዝበዝሐን ሃገራት ትኹረተን ዝሰሓበን ግዘ ዝጠልቦን ማሽን ከም ዝኾነ እዩ ተገሊፁ ዘሎ።

ፍልፍል ሓበሬታ www.cnbc.com