ቁመትን ክብደትን ደቂ ሰባት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓየሸ ከም ዝመፀ ሓደ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ።

መቐለ ጥቅምቲ 30/2010(ድወት) እዚ መፅናዕቲ ኣብ ኢንግሊዛዊ ዩንቨርስቲ ካምብርጅ ዝተኻየደ እንትኾን ኣብ ዘርኢ ደቂ ሰባት ጠመተ ገይሮም ካብ ዝተኻየዱ መፅናዕቲታት ድማ እቲ ዝዓበየን ዝሰፍሐን ከም ዝኾነ ተገሊፁ ኣሎ። ምኽንያቱ እቶም ተመራመርቲ ንብርክት ዝበሉ ዘበናት ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ኣብ 311 ቅሪት ኣካላት ደቂ ሰባት እሞ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናይ ዝነበሩ ሰባት እዮም ከም መርኣያ ተጠቒሞም ነዚ መፅናዕቲ ኣካይደምዎ ዘለው።

እዞም ተመራመርቲ እቲ ኣብ ጥንቲ ዝነበረ ወለዶን እቲ ሕዚ ዘሎ ወሎዶን ኣብ ቁመቱ ብማእኸላይ ናይ 10 ሳንቲ ሜትሮ ኣፈላላይ እንትህልዎ ብኽብደት ድማ ካብ 10 ክሳብ 15 ኪሎ ግራም ኣፈላላይ ኣለዎ ክብሉ ኣረጋጊፆም ኣለው። እዚ ኣፈላላይ ክኽሰት ዝኸኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት ምስ ስነ ኸባብን ማሕበራዊ መነባብሮን ዝመፀ ከም ዝኾነ ውን ገሊፆም ኣለው ኣብ ዩኒቨርስቲ ካምብርጅ ክፍለ ትምህርቲ ኣርኪኦሎጂ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየደ ጉጅለ ዝመርሑ ዶክተር ማኒኦል ዊል።

ካልእ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ዶክተር ጀይ ስቶክ ክፍሊ ኣካላት ደቂ ሰባት ካብ እዋን ናብ እዋን ይቀያየሩን ይምሓየሹን ከም ዘለው ኣረጋጊፅና ኣለና። እዚ ድማ ብምኽንያት ማሕበራዊ መነባብሮ ፣ ብስርዓት ኣመጋግባ ፣ ብስነ ኣምራዊ ዕቤትን ከይድን ካልኦት ዝመፀ ከም ዝኸውን ይሕብሩ። እዚ መፅናዕቲ እንትካየድ ኣብቶም 311 ቅሪት ኣካላት ደቂ ሰባት ናይ ሆሞ ሳፕያንስ ቅሪት ኣካል ከም ዝርከብ ውን ተገሊፁ ኣሎ።

ፍልፍል ሓበሬታ www.sciencedaily.com