ሕማም ጡብ ካንሰር ድሕሪ ዝተገበረሉ ሕክምና ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ደጊሙ ክኽሰት ይኽእል።

መቐለ ጥቅምቲ 30/2010(ድወት) ብሕማም ካንሰር ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ሕክምና ምስተገበረለን ተመሊሱ ክኽሰተሉ ዝኽእል ዕድል 40 ሚኢታዊ ከም ዝኾነ ብመፅናዕቲ ተረጋጊፁ ኣሎ።

እዚ መፅናዕቲ ንኣስታት 20 ዓመታት ኣብ 63 ሽሕ ግዳያት ሕማም ካንሰር ጡብ ደቂ ኣንስትዮ ክመራመር ዝፀንሐ እንትኸውን ሕክምና ምስተገበረለን ደጊሙ ድሕሪ 15 ዓመታት ናይ ምድጋስ ዕድሉ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፅና ኢሎም ኣለው።

እዚ ቀንዲ ዘጋጥመሉ ድማ ኣብተን ብሕማም ካንሰር ጡብ ተጠቒዐን ሕክምናዊ ክንክንን ማዕዳን ቀልጢፈን ዘየተግበራ ደቂ ኣንስትዮ ዝበኣሰ ከም ዝኾነ ገሊፆም እዮም። እቲ ሕማም ምስ ኣጋጠመ ቀልጠፈን ናብ ሰብ ሞያ ሕክምና ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ናይ ምድጋስ ዕድል ብጣዕሚ ዝነከየ ከም ዝኾነ እውን እቶም ሳይንትስታት ገሊፆም ኣለው።

ዶክተር ሆንጎቾ ፓን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦክስፎርድ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየደ ጉጅለ ዝመርሑ ዶክተር እንትኾኑ ሕማም ካንሰር ጡብ ደጊሙ ንኸይደግስ ጉቡእ ሕክምናዊ ጥንቃቐ ንኽገብራ ንግዳያት እቲ ሕማም ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ይምዕዱ።

ፍልፍል ሓበሬታ www.bbc.com