ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ብምስሓብ ተሸሊማ

መቐለ ጥቅምቲ 17/2010(ድወት) ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ብምስሓብ ኮኮብ ፈፃሚት ተባሂላ ተሸሊማ፡፡

ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ ቬና ኦስትርያ ባንኪ ዓለም ኣብ ዘዳለዎ ፎረም ተወዳዳርነት ኢንቨስትመንት’ያ ኢትዮጵያ ተሸሊማ፡፡

ኢትዮጵያ ፓሊሲ ኢንቨስትመንት መመሓየሽታትን ኣብ ምትግባር ምስ ካልኦት ሃገራት ተነሓኒሓ ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ብምምዝጋብ’ያ ሽልማት ስታር ሪፎርም ኣዋርድ ረኺባ ዘላ፡፡

እቲ ሽልማት ብዶክተር ኣርከበ ዑቅባይ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ተቀቢልዎ፡፡

ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ብዝሰርሐቶም ስራሕቲ ዋሕዚ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ይዓቢ ብምህላው ካብ ባንኪ ዓለም ናእዳ ረኪባ፡፡