ጎንፂ ኣባጊዕን ቡኻርያን ፈረንሳይ

መቐለ ጥቅምቲ 03/2010(ድወት) ፓሊሲ ሓለዋ ቡኻርያ መንግስቶም ዘቖጠዖም ሓረስቶት ፈረንሳይ ብኣማኢት ዝቁፀራ ኣባጊዖም ሒዞም ተቋውሞ ኣካይዶም፡፡

ብኻርያ እንስሳትና ትውድአልና ኣላ ሃዲንና ክንቀትላ ይፈቀደልና’ዩ ሕቶኦም፡፡

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 9ሽሕ ኣባጊዕ ብቡኻርያ ተበሊዐን’የን ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ንወነንቲ እተን ኣባጊዕ 22 ሚልዮን ዩሮ ከምዝከሓሰ ይዝከር፡፡

ፓሊሲ መንግስቲ ፈረንሳይ ግን ናብ 2018ዓ.ም.ፈ ጀሚሩ ኣብ ዓመት ውሱን ቁፅሪ ጥራሕ ክቅተላ ከምዝፈቅድ እንትገልፅ ሓረስረቶት ግን ነዘን መነባብሮና ዘናግዓ ዘለዋ ብውሱን ቁፅሪ ጥራሕ ክቅተላ ከምዝፈቅድ እንትገልፅ ሓረስረቶት ግን ነዘን መነባብሮና ዘናግዓ ዘለዋ ቡኻርያታት ክንቀትል ልዕሊ’ዚ መሰል ይወሃበና በሃልቲ’ዮም፡፡

ኣብ ምንጎ ቡኻርያ፣ኣባግዕን፣ሓረስቶትን ዘሎ ዘይምቅድዳው ኣብ ፈረንሳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሃገራት ጣልያን ስፔንን ጀርመንን’ውን መካትዒ ዛዕባ ከምዝኮነ ይፍለጥ፡፡

ኣብ ፈረንሳይ ኣብ 2016ዓ.ም.ፈ ዝነበራ ኣባጊዕ ሓፈሻዊ ቁፅረን 7ሽሕን 157 እትኾን ቁፅሪ እተን ፀላእቲ ሓረስቶት ፈረንሳይ ኮይነን ዘለዋ ቡኻርያ ድማ 360 ጥራሕ ምኳኑ ዩሮ ኒውስ ፀብፂቡ፡፡