እቶም መተሓላለፍቲ መስመራት ወርሒ ታሕሳስ ክዛዘሙ እዮም…

መቐለ መስከረም 03/2010(ድወት) ህንፀቶም ኣብ ምስላጥ ዝርከቡ 21 ኣናእሽቱ መከፋፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን መስመራት መተሓላለፊ ሓይልን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከምዝዛዘሙ ሓይሊ ኤሌክተሪክ ኢትዮጵያ ገሊፁ።

እዞም ፕሮጀክታት ካብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ብዝተረኸበ 200ሚልዮን ዶላር ልቓሕን ሓገዝ ገንዘብ ህንፀቶም ክሳለጥ ዝፀንሐ ኾይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ብውስን መልክዑ ኣገልግሎት እንዳሃቡ እዮም።

እቲ ህንፀት 21 ኣናእሽቱ ጣብያታትን 943 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዙ በዓል 230 ኪሎ ቮልት ሓደሽቲ ህንፀታትን መመሓየሺ መስመራት መተሓላለፊ ሓይሊ ዘካተተ እዩ።

እዚ ስራሕቲ ህንፀት ምምሕያሽ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ እንዳተሳለጠ ኮይኑ ፅርየትን ተበፃሕነት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘስፍሕን ንፓርክታት ኢንዳስትሪ ሓዊሱ ሓይሊ ዘቅርብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ።

ኣተሓባበሪ ፕሮጀክት ምምሕያሽ መስመራት መተሓላለፊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ ትካል ኣይተ ውድነህ የማነ እዞም ዝሳለጡ ዘለዉ ፕሮጀክታት ብዝተትሓዘሎም ግዘ ሰሌዳ ብምዝዛም ኣብ ሃገርና ዝርኣ ዘሎ ፀገም ቐረብ ሓይሊ ንምንካይ ዘኽአሉ ከምዝኾኑ ተዛሪቦም።

ካብ ቆቃ-ሁርሶ፣ ድሬዳዋ-ጁቡቲ ዝዘልቅ ካብ ወልቅጤ-ሆስና-ሃለባ ገይሩ ናብ ኢንዳስትሪ ፓርክ ሃወሳ ዝኸይድን ካብ ኣላማጣ-መኾኒ- መቐለ ዝኸይድ መስመር ስራሕቱ ይሳለጥ ከምዘሎ ከም ኣብነት ገሊፆም።

ኣብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ዳይሬክተር ኣካያዲ ስራሕ ሸውዓተ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ዶክተር ካሌብ ወጋሮ ብወገኖም እቲ ባንኪ ቐንዲ ትኹረት ሂቡ ካብዘሳልጦም ስራሕቲ ሓደ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ ኢሎም።

እቶም ፕሮጀክታት ኣብ ዝተትሓዘሎም እዋን ክዛዘሙ ምኽኣሎምን እቲ ዝተፈቐደ ገንዘብ ብዝግባእ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ እቲ ባንኪ ኣብ ቐፃሊ ኢትዮጵያ ንኻልኦት ፕሮጀክታት ሓይሊ ትደልዮ ገንዘብ ንክፈቀደላ ዘኸእል እዩ ኢሎም።

እዚ ፕሮጀክት ኣካል ምትእስሳር ሓይሊ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ብምዃኑ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ጁቡትን ኬንያን ብሓይሊ ዘተኣሳስር ከምዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ።