ጋና ናፃ ፕሮግራም ትምህርቲ ኣተኣታትያ…

መቐለ መስከረም 02/2010(ድወት) ጋና ናፃ ፕሮግራም ትምህርቲ ላዕለዎት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንሓደሽቲ ተምሃሮ ኣተኣታትና።

እዚ ፕሮግራም ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2017/18ዓ.ም ፈረንጂ ልዕሊ 424ሽሕ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ክኾኑ ዝገብር’ዩ።

እዚ ኣካል ፕረዝደንት ጋና ናና ኣዶ ኣኩፎ ኣዶ ኣብ እዋን ጎስጓስ ፕረዝዳንታዊ መረፃ ጋና 2016ዓ.ም ፈረንጂ ኣካል ዝመርሕዎ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ ፖሊሲ ትምህርቲ እታ ሃገር ምምሕያሽ ከምዝገብር ዝገለፅዎ’ዩ።

ኣብዚ ፕሮግራም ሓደሽቲ ተምሃሮ ላዕለዎት ኻልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተጠቀምቲ ዝኾኑ እንትኾን ንመለለዪ ካርዲ፣ ላይብረሪ፣ ምርመራ፣ ምግብን ኻልኦትን ዝሕተትዎ ኽፍሊት ናፃ ክኾኑ ዝገብር’ዩ።

ካብዚ ብዝሰገረ ኸፊሎም ክጥቀሙ ዓቕሚ ዘይብሎም መዓልታዊ ተምሃሮ’ውን ኣብዚ ፕሮግራም ተጠቀምቲ ክኾኑ’ዮም። (ኣፍሪካ ኒውስ)