ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 22 ነፈርቲ መጓዓዝያ ህዝቢ ንኣገልግሎት ፅዕነት ኣቕሑ ኣውዒሉ

መቐለ 11 ግንቦት 2012(ድወት) መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዘብፅሖ ዘሎ ፅዕንቶ ንምፅዋር ሓዱሽ ስትራቴጂ ብምጥቃም ተወሰኽቲ 22 ነፈርቲ መጓዓዝያ ህዝቢ ንኣገልግሎት ፅዕነት ክውዕላ ስራሕ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ።

ብሰንኪ እቲ ለበዳ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ልዕሊ 90 ሚኢታዊ ነፈርቲ መጓዓዝያ ህዝቢ ጠጠው ከብላ ብምግባር ህልውና እቲ መንገዲ ኣየር ዝፈታተንን ካብ ዓለም ለኸ ቅልውላው ድማ ንምውፃእን ለውጢ ስትራቴጂክ ትልሚ ብምግባር ትኹረቱ ናብ ስራሕቲ ንግዲ ፅዕነት ኣቕሑት ከምዝገበረ ኣፍሊጡ።

እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ መላእ ዓለም እናወሰኸ ይመፅእ ንዘሎ ድሌት ኣገልግሎት ፅዕነት ኣቕሑት ብዝነበራ ነፈርቲ መጓዓዝያ ፅዕነት ኣጠናኺሩ ኣገልግሎት ክህብ ምፅንሑ እውን ተሓቢሩ እዩ።

ኣብ ነፈርቲ መጓዓዝያ ህዝቢ ዝርከቡ መቐመጥታት ንኣገልግሎት ፅዕነት ክውዕሉ ዝተሰርሐ ዓለም ለኸ ኣካላት ተቖፃፀርቲ ቴክኒክ ኣቭየሽን ብዘቐመጦም መዐቀንታት ብምኽታልን ብምምላእን ከም ዝኾነ እውን ተገሊፁ ኣሎ።

እቲ መንገዲኣየር ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ንዝግበር ፃዕሪ ንምሕጋዝ ህይወት ኣድሕን ዝኾኑ ናውቲ ሕክምና ኣብ መላእ ኣፍሪካ ኣብ ምጉዕዓዝ ከም ዝርከብ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ።

ልእኽቶ ኣገልግለቱ ብዝግባእ ንምፍፃም ድማ ነፈርቲ መጓዓዝያ ህዝቢ ፅዕነት ክፅዕና ይግበር ምህላዉ ዋና ፈፃሚ ስራሕ እቲ መንገዲ ኣየር ኣይተ ተወልደ ገ/ማርያም ሓቢሮም።