ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ተመሓላለፍቲ ንዘይኮኑ ሕማማት ልዑል ትኹረት ክወሃብ እዩ ተባሂሉ……

መቐለ 01 ጳጉሜን 2011 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ኢትዮጵያ ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ትኹረት ብምግባር ኣብ ዝቅፅሉ 15 ዓመታት ህይወት 1 ነጥቢ 4 ሚልዮን ሰባት ምሕላው ዘኽእል መፅናዕቲ ከም ዝቐረበ ተገሊፁ።

ሚኒስትር ጥዕና ተመሓላለፍቲ ኣብ ዘይኮኑ ሕማማት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኣብ ዝከኣለሉ ዘዕባታት ዘድሃበ መድረኽ ዘተ ዘካየደ እንትኸውን ኣብቲ መድረክ ዘተ ሚኒስትር ሓለዋ ጥዕና ዶክተር ኣሚር ኣማን ሓዊሱ ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ተረኺቦም እዮም።

ከምገለፃ ዶክተር ኣሚር ኣማን ኣብ ኢትዮጵያ በቢዓመቱ ካብ ዝምዝገብ ቁፅሪ ሞት እቲ 52 ሚኢታዊ ብምኽንያት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማትን ሰብ ስራሕ ሓደጋታትን ከምዝኾነ ሓቢሮም።

ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ጥዕና ዜጋታት ንምሕላው ዝተፈላለዩ ፖሊስታትን ስትራቴጅታትን ጥዕና ከምኡ ድማ ኣዋጃት ኣብ ስራሕ ንምውዓል ይንቀሳቐስ ምህላዉ ዶክተር ኣሚር ኣማን ገሊፆም።