ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ነበር ፕረዝደንት ላይበሪያ ተዓዋቲት ሞ ኢብራሂም ኮይነን

መቐለ ለካቲት 05/2010(ድወት) ነበር ፕረዝደንት ላይበሪያ ኤለን ጀንሰን ሰርሊፍ ተዓዋቲት ኣመራርሓ ኣፍሪካ ኮይነን፡፡

ኤለን ጀንሰን ሰርሊፍ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ተዓዋቲት ሽልማት ሞ ኢብራሂም እንትኮና ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዝደንት ኣፍሪካ’ውን’የን፡፡

ነበር ፕረዝደንት ሰርሊፍ ሃገረን ላይበርያ ኲናት ሕድ ሕድ ዝፈጠረላ ኣሉታዊ ፅልዋ ሓኪኸን ሓዳሽን ሰላማዊትን ሃገር ክትከውን ብዝሰርሖኦ ስራሕ’የን ተዓዋቲት እዚ ሽልማት ኮይነንን ዘለዋ፡፡

ወ/ሮ ሰርሊፍ ንላይበርያ 2ተ ግዘ ዝመርሓ ኮይነን ኣብዚ እዋን ግዕዝይና ክንዲ ዝግባእ ኣይተቃለሳን እናተብሃል’ኳ ዝውቀሳ ተኮና ኣብ ፅንኩራት እዋናት ግን ፍሉይ መሪሕነት እናሃባ መፅየን’የን፡፡

ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተካየደ መረፃ ሃገረን ድማ ንፓርተን ወኪሎም ንዝወዳደር ሕፁይ ዘይኮነስ ነዚ ሐዚ ፕረዝደንት ኮይኑ ዘሎ ጆርጅ ዊሃ’የን ዝድግፋ ኔረን ብዝብል ውድበን ኣባሪርወን’ዩ፡፡

ይኹን’ምበር ኣብ እዋን መሪሕነተን ንዘበርከተኦ ጠንካራ መሪሕነት 5 ሚልዮን ዶላር ዘርክብ ሽልማት’ሞ ኢብራሂም ተዓዊተን ኣለዋ፡፡