Uma adooba kee marde gaboosiyyih abinittel gaba luk sugen axcukuuy .....

05/12/2009 dwet Uma adooba kee marde gaboosiyyih abinittel gaba luk sugen axcukuuy doolat loysis gubat hayteh geytimtah tan maritteh ikoyta kinnimit akak yabaanah yanin eglaalil taama soolo heenih yaniinimiiy tontoobe

Itiyopiyah doolat taama soolo elle hayteh tan eglaali nableh nan waqadi kadukuuy

1 aser konstrakshiniiy

2 gimshu beyene konstrkshiny

3 tiina konstrakshiniiy

4 xi em kunstrakshiniiy

5 trans nashinal compiter tirexingiiy

6 yemaane girma inkih tan taamah abnissoh eglaay

7 haysem ingineering aksiyoon eglaay

8 kemanik tirexing nuntin amoh egelaay

9 jing ling intrnashinal injinering kee grsi eglaali edde geytimtah tanimiiy qadoosen

Itiyopiyah doolat uma adooba kee marde gaboonah abinittel gexxah tan maqatta kaadukuuy fooca fanah axcelemiiy warsan