Ingiliz biremerliigih caddal mango uduruh gexsitak sugeh yan ...

14/09/2009 duwet Ingiliz biremerliigih caddal mango uduruh gexsitak sugeh yan ibi koqosoh digir yumurruqeh yanim kee tama digiril kadukuuy chelsih dokon kaas orbiseh yanimiiy tamixxige

Tama ingiliiz dokonitteh caddol akuk suguteh tan digiritteliiy hanggi gesi dokonuh yontocowweh sugem takkay immayaay chelsi dokonuh tugacatekiiy yuybulleh yan meqe digiriik gexxamah kaqunta orbiseh yanimiiy tamixxige

Tah tannal anukuk kaadukuuy sbeen laligah caddol akuk suguteh tan digiritte gaba kalakaay riyal Madrid dokon kaas orbiseh yanimiiy tamixxige