Xirre xawak magaala xinissooy 167 takkeh tan doolat tama abeenit kee 110 ....

12/08/2009 Duwet Xirre xawak magaala xinissooy 167 takkeh tan doolat tama abeenit kee 110 takkeh tan miracini caddol suguteh tan ayunti exxaxil maqatta gexxeh tanimiiy warsan

Xire xawak magaala xinissoh saqalah yanih yan Ibrahim qusuman elle qadooseh yan innalaay xirre xawak magaala xiinisso maqatta elle gexxeh tan marittel maqatta akah gexxeh tanimiiy tatreh yan 3 alsih addataay gexseenih yanin asqasaabe kusaqittel gibdih yan taqabi luk sugeenimih sabbit kinnih tanimiiy warsan

Tahak ugutakaay xirre xawak magaala xinissooy caylaleh tan asqasaabe kusaaq gexissek lakalaay 167 takkeh tan doolat tama abeenit kee 110 takkeh tan miracini caddol suguteh tan marittel maqatta gexxeh tanimiiy warsan