Itiyopiya kee sodan baxooy ken fanat yanih yan fantaxaw isinnik dadlisoonuh .....

27/07/2009 Duwet Itiyopiya kee sodan baxooy ken fanat yanih yan fantaxaw isinnik dadlisoonuh diggaluk taamiteloonumuuy itopiyak naharsi malaak hayle maram xes alen baxxaqise

Naharsi malaak hayle maram xes alen tamah qaddooseh yanimiiy sodan perezexenti qumqr casanal basher isikutubeh buxal oggolak walaliseh yan waqadi kinnih tanimiiy tamixxige

Itiyopiyak naharsi malaak sodan perzexentiluk walal abeh yan waqadi elle qadooseh yan innalaay itiyopiyah baaxooy sodan edde anukuuy cugaaneh teetil raqatah tan baxooxaluk leh tan meqe angaaraw isik digosaamih fayxi leh tanimiiy yiysixxige