Itiyopiyah baaxol investementi taama abak geytimtah tan awrobbah ...

22/07/2009 Duwet Itiyopiyah baaxol investementi taama abak geytimtah tan awrobbah baaxok nuntin amo gaddaloolah biznes forom xisoonu waanah yaniinimiiy qadoosen

Tama itiyopiyak inaytah tan addis abebah magaalal xissimu waah yan biznes furomuuy itopiyah baaxol investementi tamoomi gexissah tan awrobah baxooxak nuntin amo gaddaloola abtah tan dadal kee xisne tamoomi elle faxximtannal gexsittuh kaxxa tuxxiq le abto kinnih tanimiiy warsan

Itopiyak investementi komishinik komishineerih yanih yan gifta fusum aregga elle qaddoseh yan innalaay itiopiyaay tet baaxol investemeti taama abtah tan iro baaxoh gaddaloolah abtah tan catotat fooca fanah axcelemiiy yiysixxige