Berezxenti Sahale Werqu Zewde Kiiniyak Afa Cagiidah Malaakay Igaax Ambaasaxxerih Tan...

Waysu 14-10-2011(DW Qafar Afih Exxa) Berezxenti Sahale Werqu Zewde Kiiniyak Afa Cagiidah Malaakay Igaax Ambaasaxxerih Tan Dr Monik Jiima Angoorowuk Walalen.

Berezxenti Sahale Werqu Zewde Elle Qaddossennal Kiiniya Kee Ethiopiah Fanal Yan Diplomaasih Angaaraw Diggoosoonuh Faxximtah Tan Angaarawitte Abak Geytimaanam Yescessen.

Kiiniyak Afa Cagiidah Malaakay igaax Ambasaxxerih Tan Dr Monik Jiima isi le Kabuk Elle Qaddossennal Namma Baaxo leh Tan Meqeh Yan Angaaraw Diggoowuh Ahak Taysennal Macalaanam Faxximtam Berezxenti K/Buxa Teyyeeqe Xaagi Nummaasa.