Innaalillaah wa innaa ileyhi raajiquun Massakaxxale D.r Jamaal Qabdulkaadir Reedo isi cakki geem tontoobbe.

Waysu 14/2011(DW Qafar Afih Exxa) Innaalillaah wa innaa ileyhi raajiquun Massakaxxale D.r Jamaal Qabdulkaadir Reedo isi cakki geem tontoobbe.

Qafár afak warâ hadleynaay, mangoh tan ixxiggaa kee qilmik raceynah sugeh yan Qafar agiru, ni kaxxa mixig D.r Jamaal Qabdulkaadir Reedo amanoh baguk raq sinnih yan rabah nek baxsimem kaxxaam hagga leh tan rookah nee rookisse! Qafár Mixig Massakaxxale D.r Jamaal Qabdulkaadir Reedo Yalli jannati qaruus kaa abam DW Qafár Afih Exxa baguuk dooqa kaah abak yalla kaah kallacak, waarleh yan sabhalallale jannatal waaram kaah qaagitta! kay buxah maraay, kay waday, kee; inkih tan Qafar ummattah yalli imaan kee sabri yacaay!!!...

Innaalillaah wa innaa ileyhi raajiquun